Page 84 - Aania_Tulevaisuudesta_Musiikkijulkasu
P. 84

ikäryhmiä tai ikäryhmien edustajia ei voi silti edelleenkään tavoittaa sosiaalisessa mediassa.
Sosiaalinen media on muutakin kuin vies- tintä- ja markkinointiväline, ja kirjastojen kannattaa myös pyrkiä hyödyntämään sen yhteisöllistä ja osallistavaa luonnetta. Ylhäältä alas asiakkaille suunnatusta tiedottamisesta olisi hyvä siirtyä keskustelevampaan ja osal- listavampaan suuntaan. Olennaista on hyvä sisältö: keksi jotain kiinnostavaa ja hauskaa sekä tartu tärkeisiin aiheisiin!
SOMETYÖ VAATII AIKAA JA RESURSSEJA
Somepalveluista Facebook on edelleen Suo- messa seuratuin, mutta 16–24-vuoti- aiden ikäryhmä käyttää yhteisöpalveluista eniten Instagramia. Twitterin kautta voidaan tavoittaa erityisesti toimittajia ja päättäjiä. Videopalvelu YouTubea käytetään paljon eri- tyisesti nuoremmissa ikäryhmissä. Myös pod- castit ovat kasvattaneet suosiotaan.
Lyhyiden videoiden jakamiseen perustuva TikTok on tavoittaa erityisesti nuorimpia somekäyttäjiä, ja sen suosio kasvaa koko ajan: vuonna 2020 kiinalainen Tiktok oli maail- manlaajuisesti ladatuin sosiaalisen median sovellus (Pietarinen 2021). Palvelun suosituin käyttötapa on katsella For you -syötettä, joka tarjoaa käyttäjälle algoritmin ehdottamia, trendaavia sisältöjä kaikilta käyttäjiltä. Ins- tagramissa ja Facebookissa syötteeseen tulee vain seurannassa olevien tilien sisältöä. Tästä syystä TikTokissa myös pienet tilit voivat saada paljon orgaanista näkyvyyttä. Esimer- kiksi Espoon kirjastojen @munkirjasto-tilin suosituinta videota on katsottu yli 60 000 kertaa.
Tuskin mikään kirjasto voi olla läsnä kaikissa somekanavissa. Koska aktiivinen sosiaalisen median tilien ylläpitäminen vaatii lähes päi- vittäistä huomiota, on järkevää miettiä mihin kannattaa lähteä mukaan. Valinnan pohjaksi voi miettiä, missä kanavissa ovat ne kohde- ryhmät, joille halutaan viestiä. Lisäksi pitää
pohtia, minkä tyyppistä sisältöä halutaan tuottaa: jos kukaan kirjaston työntekijöistä ei ole kiinnostunut videoiden kuvaamisesta, ei ensimmäiseksi kannata avata YouTube-tiliä.
Kirjaston sometyössä on hyvä varata aikaa oman sisällöntuotannon lisäksi asiakkaiden kommentteihin vastaamiseen, muiden tuot- tamista sisällöistä tykkäämiseen ja niiden kommentointiin sekä uusien trendien seuraa-
Sosiaalisen median trendejä 2021
SOSIAALISEN MEDIAN TRENDEJÄ 2021
• helppous – mahdollisimman helposti luettavaa, ymmärrettävää ja jaettavaa sisältöä
• oppiminen – somesta saadaan uutta tietoa ja jaetaan sitä
• nopeus – entistä lyhyempiä sisältöjä, tiivistämisen taito tarpeen
• luonnollisuus, aitous ja omaperäisyys
• yhteiskunnalliset arvot saavat näkyä
• vuorovaikutus lisääntyy entisestään
• videopohjaisen materiaalin suosio ja ääniraitojen merkitys kasvaa
• live-tapahtumat ja striimaaminen
          82
     82   83   84   85   86