Page 83 - Aania_Tulevaisuudesta_Musiikkijulkasu
P. 83

        VINKKEJÄ POP UP -KIRJASTOON
• Ota mukaan esitteitä ja muuta jaet- tavaa materiaalia.
• E-aineistoja ja verkkokirjaston käyttöä voi opastaa tabletista, kannettavalta tietokoneelta tai älypuhelimelta.
• Jos pääsy kirjastojärjestelmään onnistuu, mukaan voi ottaa myös lai- nattavaa aineistoa.
• Panosta laatuun ja näyttävyyteen: valitse uutta ja visuaalisesti näyttävää aineistoa.
• Pidä mielessä tapahtuman teema ja kohdeyleisö.
• Pääpaino on palveluiden esittelyssä ja uusien asiakaskontaktien luomisessa, älä siis ota mukaan liikaa lainattavaa.
• Esittele monipuolisesti eri formaatteja.
• Valmistaudu tekemään uusia kirjasto- kortteja.
• Julisteet ja roll-upit auttavat ihmisiä huomaamaan sinut.
• Kerro myös kirjaston tapahtumista. Voisiko vanhoja tapahtumatallenteita hyödyntää?
• Karkkikulholla saat varmasti ihmisten huomion!
Vinkit antoi Tampereen kaupunginkir-
VERKKO JA SOME OVAT KIRJASTOTYÖN NYKYPÄIVÄÄ
Suomalaiset viihtyvät verkossa. 82 prosenttia 16–89-vuotiaista suomalaisista käytti inter- netiä useasti päivässä vuonna 2020. Koro- navuosi lisäsi entisestään internetin käyttöä medioiden seuraamiseen ja viestintään (Suomen virallinen tilasto). Verkon kautta on siis mahdollista tavoittaa paljon ihmisiä, myös heitä, jotka eivät kuulu kirjaston aktiivisiin käyttäjiin. Informatiiviset ja ajantasaiset koti- sivut ovat nykymaailmassa välttämättömyys, ja verkkokirjastossa kävijöille voi tarjota tie- dotusta, aineistosuosituksia ja muita houkut- televia, vaihtuvia sisältöjä.
Useimmilla kirjastoilla on käytössään yksi tai useampia somekanavia. Suomalaiset viet- tävätkin paljon aikaa sosiaalisen median parissa: SVT:n tutkimuksen mukaan 69 % suomalaisista on seurannut jotain yhteisö- palvelua tutkimusta edeltävien kolmen kuu- kauden aikana. Aktiivisimpia somen käyttäjiä ovat 25–34-vuotiaat, joista 85 prosenttia seuraa yhteisöpalveluja päivittäin. (Suomen virallinen tilasto)
Sosiaalisessa mediassa voidaan tavoittaa paljon ihmisiä, eikä palveluista ja tapahtu- mista siellä kertominen vaadi välttämättä rahallista panostusta. Samoin kuin somekana- villa mukana oleminen, myös sieltä poissaolo voikin olla omanlaisensa viesti asiakaskun- nalle! Vuonna 2018 toteutetuissa asiakasym- märrystyöpajoissa kirjaston toivottiin näkyvän enemmän erityisesti Facebookissa (27 % vas- taajista), mutta myös muissa somekanavissa (Rikkilä, Hyökki & Parviainen 2019). Kaikkia
 jaston Liikkuvan kirjaston t
t
i
i
i
i
i
m
m
i
i
   81
  V
V
V
n
i
ki
i
i
n
n
k
k
k
kk
k   81   82   83   84   85