Page 86 - Aania_Tulevaisuudesta_Musiikkijulkasu
P. 86

  SAAVUTETTAVUUS SOSIAALISESSA MEDIASSA
Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta edellyttää, että verkkopalveluissa saatavana olevat sisällöt ovat saavutettavia kaikille. Van- hoja sisältöjä ei tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi.
Lain mukaan videot pitää aina tekstittää 14 vuorokauden sisällä julkaisusta. Sekä verk- kosivuilla että somekanavissa olevat videot on tekstitettävä. Suoria lähetyksiä vaatimus ei koske, mutta jos tallenne jää katsottavaksi verkkoon, tekstitys tarvitaan (Etelä-Suomen aluehallintovirasto). Videon voi tekstittää esim. YouTuben tekstitystyökalulla tai erillisellä tekstitysohjelmalla (esim. Amara, Kapwing).
Jos sosiaalisen median päivitykseen liittyy kuva, päivitykseen on liitettävä alt-teksti eli vaihtoehtoinen teksti, jossa kuvan sisältö kuvaillaan näkövammaisia varten. Jos päivi- tykseen liittyvässä kuvassa on tekstimuotoista informaatiota, tiedot on parasta kirjoittaa myös saatetekstiin.
HYVÄN VIDEOTEKSTITYKSEN ABC
• Muista, että tekstitys ei ole litterointia, vaan puhutun olennaisen sisällön tiivis- tämistä.
• Tavoitteena on ensisijaisesti ymmärret- tävyys.
• Tekstityksen pitää olla hyvää, yleiskielen mukaista kieltä.
• Repliikin keston ruudulla on oltava vähintään 1,8 sekuntia (lyhyt repliikki), maksimissaan seitsemän sekuntia.
• Merkitse virkkeen jatkuminen seuraa- vassa repliikissä sekä puhujan vaihtu- minen yhdysmerkillä.
• Helpoin tapa tiivistää tekstiä on poistaa täytesanat (niinku, tuota), vahvistus- sanat (todella, erittäin) ja tarpeettomat toistot.
• Sanajärjestyksen ja lauserakenteiden muokkaaminen voi selkeyttää tekstiä.
Lähde: Vitikainen, Kaisa (2020). Yleisradion opit tekstitykseen.
         84
  
   84   85   86   87   88