Page 58 - Aania_Tulevaisuudesta_Musiikkijulkasu
P. 58

   HANKASALMEN YÖKIRJASTOTAPAHTUMA STRIIMATTIIN YHTEISTYÖNÄ
4800 asukkaan Hankasalmella järjestettiin loka- kuussa 2020 Yökirjasto goes digital -tapahtuma, joka toteutettiin kokonaisuudessaan striiminä. Tapahtumasta kertoi Hankasalmen kirjastonjoh- taja Sari Kanniainen.
PALJONKO IHMISIÄ OSALLISTUI TAPAHTUMAN TOTEUTTAMISEEN? OLIVATKO KAIKKI KIRJASTOSTA TAI OLIKO MUKANA MUITA KUNNAN TOIMIJOITA TAI MUUTA VÄKEÄ?
Tapahtuman järjestämiseen osallistui seitsemän henkilöä. Kyseessä on sama, yhteen hioutunut porukka, joka on järjestää vuosittain 500–600 osallistujan Yökirjastoa. Kirjaston edustajan lisäksi mukana olivat kulttuuripalvelujen/kansalaiso- piston edustaja, kolme henkilöä nuorisopalveluista ja kaksi 4H:n työntekijää. Päädyimme palkkaamaan Yökirjasto goes digital -tapahtuman järjestämiseen 4H:n hankeavustuksella ammattistriimaajan.
Tapahtumastiimin musiikkiosuudessa esiintyivät JKO:n (Jyväskylän kristillisen opiston) musalinja- laiset, pelistriimissä oli mukana paikallisia nuoria sekä pelaamassa että moderoimassa pelichattia.
Nuoria vastaan pelasivat kunnanjohtaja ja pari opettajaa koulukeskukselta ja varhaiskasvatuk- sesta.
Striimattujen osuuksien välissä esitettiin videoita: lastenkirjailija Maria Kuutin halloween-tarina, etänä järjestetyn satuhahmokisan palkintojenjako sekä videotervehdyksiä Hankasalmelta lähtöisin olevilta nuorilta ja mm. paikallislehden toimitta- jalta.
ONKO KIRJASTOSSA AIKAISEMMIN JÄRJESTETTY STRIIMITAPAHTUMIA?
Tapahtuma oli ensimmäinen kirjastolla striimattu tapahtuma, joka toteutettiin, koska perinteisen tapahtuman järjestäminen ei ollut koronapande- mian vuoksi syksyllä 2020 mahdollista. Järjestäjillä oli yhteinen tahtotila välittää kuntalaisille olosuh- teista riippumatta monipuolista ohjelmaa ja samalla kokeilla uutta tapahtuman toteutustapaa.
OLIVATKO KUVAAJAT JA MUUT TEKNIIKASTA VASTAAVAT KIRJASTOSTA? ENTÄ LAITTEISTO?
Kirjastossa ei ole striimaamiseen tarvittavaa tek- niikkaa, joten tapahtumassa tarvittava laitteisto lainattiin. Pelistriimauksen vuoksi päädyimme käyt- tämään lainareititintä, jolloin saimme käyttöön vieressä sijaitsevan virastotalon verkkoyhteydet. Tarvittiin myös tehokas läppäri, joka lainattiin tes- tistriimin ja tapahtuman ajaksi järjestäjälle tutulta kuntalaiselta.
Kulttuuripalveluissa on valo- ja ääniosaamista sekä niihin liittyvää laitteistoa. Saimme tapahtuman aluksi esiintymään JKO:n musalinjalaiset tarjoamalla heille käyttöön kaikin puolin valmiin esiintymi- sestradin valoineen ja äänineen.
Palkattu striimaaja toi mukanaan kamerat ja osan kohdevaloista, jotka asetettiin ennen striimin alka- mista sopiville paikoille. Järjestimme myös ennen varsinaista tapahtumaa testistriimin, jonka yhtey- dessä suunniteltiin mm. kameroiden ja valojen paikkoja, testattiin verkkoyhteyden toimivuutta, ohjeistettiin tapahtumailtana chatissä moderoivia nuoria ja muokattiin tapahtuman käsikirjoitusta.
SUJUIKO TAPAHTUMA SUUNNITELMIEN MUKAAN?
Panostimme tarkkaan suunnitteluun ja se kannatti. Tapahtuma onnistui suunnitelmien mukaan, koska mukana oli ammattistriimaaja ja olimme laatineet aikataulutetun käsikirjoituksen, jossa striimaajankin yllätykseksi pysyttiin. Striimaajan mukaan laaditut aikataulut ovat yleensä suuntaa antavia, mutta juon- tajan, striimaajan ja vierailevia tähtiä striimiruutuun ohjanneen henkilön yhteistyö toimi ja he onnistuivat laaditun käsikirjoituksen seuraamisessa.
Striimin valo- ja äänimaailma onnistui: esiinty- misestradi luotiin valoilla, sermeillä ja mustilla
56
  Case

   56   57   58   59   60