Page 59 - Aania_Tulevaisuudesta_Musiikkijulkasu
P. 59

   kankailla, jotka loivat tunnelmaa ja samalla paransivat tilan akustiikkaa.
OLITTEKO TYYTYVÄISIÄ KATSOJAMÄÄRIIN? TULIKO PALAUTETTA?
Tapahtumaa seurasi striimin alkaessa 60 ruutua ja parhaimmillaan pelistriimin alkaessa 90 ruutua. Katsojat vähentyivät ohjelman jat- kuessa, eikä ihme, koska tapahtuma kesti 2,5 tuntia. Katsojia oli enemmän kuin odotimme, koska tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa etämuodossa.
KUVAAMAAN JA STRIIMAAMAAN OPPII TEKEMÄLLÄ
Älypuhelimien ja tablettien kuvanlaatu on niin hyvä, että se riittää mainiosti livelähetyksen tai tallenteen kuvaamiseen. Videon tekemisessä keskitytään usein kuvalliseen kerrontaan, mutta hyvä ääni on vähintäänkin yhtä tärkeä! Tampereen kaupunginkirjaston av-koordi- naattori Veikko Korhosen mukaan mobiililait- teissa on harvoin kunnollisia mikrofoneja, ja siksi kannattaa hankkia erillinen mikrofoni. Haastatteluvideota on hankalaa seurata, jos puheesta ei saa selvää kaiun tai muun taus- tamelun takia. Äänenlaatuun satsaamalla voi myös paremmin hyödyntää automaattisia tekstitysohjelmia.
Kuulokeliitäntään kytkettävät nappimikro- fonit ovat edullisia. Jos videolla on kaksi puhujaa, kannattaa käyttää esimerkiksi kaksi nappimikrofonia sisältävää langatonta tai johdollista mikrofonisettiä. Jalustaan kiinni- tetty puhelin on helppo asettaa kuvaamaan juuri oikeaan suuntaan. Jos kuvataan käsiva- ralla, kuvanvakaaja eli gimbaali voi olla jär- kevä hankinta. Sovelluspuolellakin saatavana on työvälineitä ammattimaisempien vide- oiden kuvausta varten, esim. FilMic Pro.
Kun kuvataan yksinkertaisella laitteistolla, kuvauspaikka pitää valita huolellisesti. Luon-
Tapahtuma tavoitti nuoret kohtuullisen hyvin, mutta lapsia osallistui tapahtumaan oletetta- vasti paljon vähemmän.
Hieman yllättäen aikuiset kiinnostuivat seu- raamaan yökirjastostriimiä. Aiemmissa Yökir- jasto-tapahtumissa emme ole tavoittaneet aikuisten kohderyhmää.
 57
nonvalo valaisee kauniisti, kun se osuu kuvat- tavaan sopivasta suunnasta. Tausta kannattaa somistaa huolella. Ennen varsinaista kuvausta tai striimiä on hyvä tehdä koekuvaus, jotta voi hyvissä ajoin huomata ja korjata puutteet valaistuksessa tai äänenlaadussa.
Mitä sitten ei kannata lähteä kuvaamaan äly- puhelimella tai tabletilla? Huonossa valossa ei synny hyvää videota, toki valaistusta voi koettaa parantaa vaikka tavallisella pöytä- valaisimella tai erillisellä led-valaisimella. Useamman kuin kahden ihmiset haastattelut voivat olla hankalia tallentaa puheen laadun kannalta. Yhdellä paikallaan olevalla kame- ralla kuvattu pitkä tapahtuma saattaa tuntua katsojasta puuduttavalta, ja kameraa liikut- tava kuvaaja tekee silloin videosta heti mie- lenkiintoisemman.
VÄHIMMILLÄÄN VIDEON/STRIIMIN KUVAAMISEEN TARVITAAN:
• älypuhelin tai tabletti nettiyhteydellä
• mobiililaitteen kuulokeliitäntään kytket- tävä mikrofoni
- puheen äänittämiseen: yhdellä tai kahdella nappimikrofonilla puhujien määrästä riippuen, langattomana tai johdollisena
- tilaäänen tallentamiseen (esim. konsertti): kuulokeliitäntään sopiva yleismikrofoni
• jalusta tai selfiekeppi
  
   57   58   59   60   61