Page 57 - Aania_Tulevaisuudesta_Musiikkijulkasu
P. 57

KOKOELMA MUKANA TAPAHTUMISSA
Tapahtumat tuovat kirjastoon paljon kävi- jöitä, usein myös muita kuin kanta-asiak- kaita. Siksi niitä kannattaa aina hyödyntää kokoelman ja kirjastopalveluiden esiin tuomi- sessa. Parhaimmillaan hyvä aineistokokoelma täydentää tapahtumia tarjoamalla aiheeseen liittyvän syvällisen tietovarannon.
IDEOITA KOKOELMAN ESITTELYYN
• Kokoa kirjastoon tapahtuman teemaan liittyviä aineistonäyttelyitä.
• Koosta esiintyjien suosikkiaineistoista koostuvia suosittelulistoja jaettavaksi kirjastossa ja somessa.
• Tee tapahtumaan liittyviä e-musiikkipalveluiden soittolistoja (esim. Spotify- ja Naxos Music Library -palveluihin).
• Haastattele tai pyydä esiintyjää esittelemään suosikkiaineistojaan esityksen yhteydessä.
• Tee esiintyjän suosituksista yksittäisiä nostoja sosiaaliseen mediaan.
HYVÄ ÄÄNENTOISTO PALVELEE KUULIJAA
Ellei esiintyjä ole akustisesti esiintyvä kuoro tai orkesteri, esityksen toteuttamiseen tarvitaan äänentoistokalusteet eli PA-laitteisto. Yksin- kertaisimmillaan kalustoon kuuluu ainakin mikrofoneja, mikrofonipiuhoja ja -telineitä, mikseri sekä kaiuttimet. Isossa tilassa musiik- kiesityksen äänentoistoon saatetaan tarvita lisäksi monitorikaiutin, jonka avulla esiintyjä kuulee musiikin.
Jos äänentoistolaitteita on tarkoitus käyttää monessa eri paikassa, niille kannattaa saman tien hankkia kunnolliset kuljetuslaatikot. Jos tilassa järjestetään tapahtumia usein, kiinteän PA:n asentaminen voi olla järkevää.
Oman äänentoistolaitteiston sijaan voi myös vuokrata PA-laitteet, jos tarve on satunnaista. Nimekkäiden artistien sopimuksissa määri- tellään usein tarkkaan, minkälainen äänen- toiston tulee olla. Usein vaatimuksena on myös ammattitaitoinen miksaaja. Tällöin on turvauduttava tapahtumapalveluita tarjoavan yrityksen apuun. Monet yritykset vuokraavat laitteita, ja niiden kautta järjestyy myös tar- vittava henkilöstö.
STRIIMIT JA TALLENTEET TUOVAT TAPAHTUMAT VERKKOON
Koronapandemian myötä kirjastoissa on tehty digiharppauksia videosisältöjen suhteen. Aiemmin tapahtumia toteutettiin lähinnä vain fyysisesti kirjastotilassa, mutta nyt suo- ratoistettavien livelähetysten eli striimien tuottaminen on lisääntynyt. Katsojamäärien rajoitusten vaihdellessa pandemia-aikana mahdollisuus siirtää tapahtuma verkkoon on tuonut joustavuutta tapahtumanjärjestä- miseen. Hybridimallissa tapahtumaan ote- taan katsojia ja lisäksi tapahtuma striimataan verkkoon.
Tapahtumien ja esitysten vieminen verkkoon parantaa niiden saavutettavuutta. Korona-ai- kana opittuja uusia taitoja ei kannata rajoi- tusten loppuessakaan unohtaa.
          55
 


   55   56   57   58   59