Page 56 - Aania_Tulevaisuudesta_Musiikkijulkasu
P. 56

 MONIPUOLISIA MUSIIKKITAPAHTUMIA
Musiikin harrastajat ja paikalliset harras- tusyhteisöt kannattaa muistaa, jos tarvi- taan esiintyjiä tapahtumiin. Esimerkiksi musiikkiopistosta, kansalaisopistosta tai kuorotoiminnasta voi löytyä hyviä yhteis- työkumppaneita. Sastamalan Lava haltuun ja soitto narulle! -hankkeessa paikkakunnan omat musiikintekijät nostettiin valokeilaan, ja konserttisarjan lisäksi tehtiin CD-levy (Aho 2021). Hankasalmen yökirjastotapahtumassa striimattiin yhteistyössä Jyväskylän kristillisen opiston kanssa toteutettu oppilaskonsertti.
Konserttien lisäksi musiikkikirjastossa voi kokeilla keskustelutilaisuuksia, joihin kutsu- taan mielenkiintoisia vieraita keskustelemaan esimerkiksi yhteisön ajankohtaisista kysy- myksistä.
Tapahtumia voi järjestää myös ilman esiin- tyjiä, yhteisen tekemisen tiimoilta. Yhteisöl- lisyys ja luonteva vuorovaikutus ovat silloin keskeisiä. Pedagogisissa tapahtumissa ja työ- pajoissa opitaan yhdessä uusia taitoja, har- rastuspajoissa voidaan harrastaa yhdessä mukavaa tekemistä. Musiikkikirjastossa voi- daan järjestää esim. yhteislaulu- ja karaoketi- laisuuksia, jameja ja kuuntelupiirejä.
Moniarvoisuus ja erilaisten asiakasryhmien ottaminen huomioon on tärkeää myös tapah- tumien suunnittelussa. Parhaimmillaan kir- jaston tapahtumat heijastavat yhteiskunnan monimuotoisuutta tasa-arvoisesti, ja niiden kohderyhmänä ovat monet erilaiset ihmis- ryhmät, ainakin pidemmällä aikajänteellä.
TAPAHTUMIEN MARKKINOINTI: MITEN SAADA YLEISÖÄ TAPAHTUMIIN?
• Valitse tapahtumalle kiinnostava nimi tai kehitä jatkuva tapahtumakonsepti.
• Mieti, mikä on oikea kohdeyleisö ja priorisoi sitä markkinoinnissa.
• Levitä tapahtumajulisteita kirjastoihin, ilmoi- tustauluille, kahviloihin ja baareihin.
• Laita kirjaston infotauluille pyörimään mainos tapahtumasta.
• Tee Facebook-tapahtuma ja kutsu siihen mahdollisimman paljon ihmisiä.
• Jaa FB-tapahtumaa muille somekanaville.
• Tee ennen tapahtumaa siihen liittyviä päivi- tyksiä somekanaville.
• Kerro tapahtumasta paikallisissa someryh- missä.
• Maksetut mainokset ovat halpoja Faceboo- kissa ja lisäävät näkyvyyttä.
• Mainosta tapahtumaa verkkokirjastossa.
• Tee tiedote tapahtumasta ja lähetä se paikal- lisille tiedotusvälineille.
• Kaikki asiakkaat eivät ole netissä, joten muista myös lehtimainonta mahdollisuuksien mukaan.
• Kutsu paikalle harrastusryhmiä, joita tapah- tuman aihe saattaisi kiinnostaa.
• Jos tapahtumaan liittyy ulkopuolinen yhteis- työkumppani, kannusta myös kumppania mainostamaan tapahtumaa runsaasti, ja jakakaa postauksia puolin ja toisin.
• Artistilta voi pyytää etukäteen videoterveh- dyksen tulevaan keikkaan liittyen.
• Tallenna keikka ja jaa se myöhemmin YouTu- bessa. Jaa keikkakuvia somekanavilla.
• Pitkäjänteinen työ tuottaa hedelmää!
Vinkit: Max Bäckman, tapahtumakoordinaattori, Vaasan kaupunki ja Juhani Koivisto, kirjastonhoi- taja, Tampereen kaupunginkirjasto
       54
  

   54   55   56   57   58