Page 54 - Aania_Tulevaisuudesta_Musiikkijulkasu
P. 54

         6
    Kirjastojen tapahtumatuotanto on lisään- tynyt huomattavasti 2010-luvulla. Tapahtumat ovatkin nykyään yksi kir-
jastojen keskeisistä toimintamuodoista. Vuonna 2019 kirjastot järjestivät yli 40 000 tapahtumaa, joiden osallistujamäärä oli yhteenlaskettuna lähes miljoona (Suomen yleisten kirjastojen tilastot 2019). Tapahtumat tuovat kirjastossa hyvin erilaisiakin ihmisiä yhteen ja täydentävät musiikkipalvelujen kokonaisuutta. Ne vastaavat moniin uuden kirjastolain osoittamiin tehtäviin, tarjoten oppimista, oivaltamista, osallistumista ja virkistäytymistä. Musiikkitapahtumat ovat yleensä suosittuja ja keräävät paljon osallistujia.
MUUSIKKO KIRJASTOKEIKALLA
Kaikista kirjastojen musiikkitapahtumista muusikkovierailut saavat yleensä eniten näky- vyyttä. Kun suuren yleisön tuntema artisti esiintyy kirjastossa, tiedottaminen ja yleisön
paikalle saaminen on helppoa, ja tiedotusvä- lineetkin saattavat kiinnostua tapahtumasta. Nimekkäiden vieraiden hankkiminen vaatii kuitenkin yleensä isoa tapahtumabudjettia, jollainen vain harvalla kirjastolla on. Hanke- rahoitus voi olla yksi tapa järjestää rahoitusta artistien esiintymisiin: Vaasassa kulttuuri- ja kirjastopalveluiden kirjailijavieraita varten saadulla AVI:n hankerahalla on voitu hankkia myös musiikkiesiintyjiä kirjastoon.
Paikallisen artistin tai bändin voi saada esiin- tymään pienemmällä korvauksella. Samalla kirjasto on tukemassa paikallista musiik- kikulttuuria. Muutenkin on syytä miettiä, missä määrin kirjaston kannattaa lähteä kil- pailemaan kaupallisten toimijoiden kanssa. Esimerkiksi tanskalaisen Odensen kirjaston musiikkitoiminnan tavoitteena onkin löytää ja tuoda esiin niitä paikallisten musiikkitoi- mijoiden alakulttuureja, jotka eivät muuten pääse yhteisössä riittävästi esille.
  52
 Musiikkitapahtumat tarjoavat elämyksiä ja yhteisöllisyyttä
VERKOSSA JULKAISTU RUOTSINKIELINEN KIRJASTOJEN TAPAHTUMATUOTANNON KÄSIKIRJA HANDBOK FÖR PROGRAMARBETE PÅ BIBLIOTEK SISÄLTÄÄ LUKUISIA VINKKEJÄ JA IDEOITA TAPAHTUMIEN TOTEUTTAMISEEN JA MARKKINOINTIIN.

   52   53   54   55   56