Page 60 - Aania_Tulevaisuudesta_Musiikkijulkasu
P. 60

  Jos kalustoon halutaan panostaa enemmän, tarvitaan erillinen mikseri sekä mikrofoneja puhetta ja musiikkia varten. Kaksi tai kolme videokameraa mahdollistaa kuvakulmien vaihtelun, mikä tekee livelähetyksestä mielen- kiintoisemman. Lisävaloilla minkä vain tilan saa riittävän valoisaksi kuvaamista varten, mutta niiden sijoittelu kannattaa miettiä tark- kaan.
Voi olla järkevää aloittaa yksinkertaisella lait- teistolla, ja hankkia lisää välineitä sitä mukaa kun kunnianhimo ja osaaminen kasvavat. Striimaaminen on lähtökohtaisesti hyvin helppoa, koska pienellä laitteistolla pääsee alkuun, eikä videota tarvitse osata sen kum- memmin muokata. Striimin etuna on myös mahdollisuus vuorovaikutukseen katsojien kanssa chatin kautta. On kuitenkin tärkeää miettiä etukäteen, miten chatin moderointi hoidetaan. Verkossa jaossa olevaan video- tallenteeseen kohdistuu striimiä enemmän odotuksia videon laadun suhteen, ja siksi sitä on hyvä editoida ainakin vähän. Yli 14 vuo- rokautta jaossa oleva videotallenne on myös tekstitettävä.
EDITOINTI PARANTAA VIDEOTA
Älypuhelimella kuvatun videon editoimiseen voi käyttää puhelimen ilmaista editointiso- vellusta, kuten Youcut, FilmoraGo ja iMovie (vain iOS). Puhelimella editoiminen on hanka- lampaa pienen ruudun takia, ja siksi se sopii paremmin vain yksinkertaisiin muokkauk- siin. Tietokoneella peruseditointiin riittävät käyttöjärjestelmän mukana tulleet ohjelmat: Valokuvat-sovellus (Windows 10) tai iMovie (macOS). Jos editointia tehdään paljon, voi hankkia monipuolisemman maksullisen sovelluksen, esim. Adobe Premiere Pro. Ohjel- mistot muuttuvat ja kehittyvät kaiken aikaa, kannattaa seurata välineiden kehitystä ja ver- tailla käytettyjä ohjelmia kollegoiden kanssa.
Editoinnilla videosta voi saada paljon mie- lenkiintoisemman! Kirjan kannet tai muut esiteltävät asiat voi kuvata erikseen ja haas- tateltavasta voi kuvata videota kävelemässä kadulla tai istumassa kahviossa. Turhat sekunnit ottojen alusta ja lopusta voi leikata pois sekä lisätä videoon tekstiä, musiikkia tai puhetta.
KIRJASTOVEIKON VINKIT VIDEOTALLENTEISIIN JA STRIIMAUKSEEN
1. Sisältö on tärkein!
2. Älä satsaa heti tuhansia euroja, vaan katso
mitä laitteita on saatavillasi nyt. Puhelimen tarjoama videokuva saattaa yllättää laadullaan varsinkin hyvässä valaistuksessa.
3. Pienellä rahalla saat puhelimeesi huomattavia parannuksia, kuten vakaamman kuvan ja paremman äänenlaadun.
4. Video- ja järjestelmäkamerat ovat askel monipuolisempaan kuvakerrontaan.
5. Valitse mielenkiintoinen kuvausympäristö (joka myös parhaimmillaan tukee sisältöä).
6. Suosi mahdollisuuksien mukaan luonnonvaloa. Erillisillä valaisimilla voi korjata huonoa valaistusta tai lähteä hakemaan dramaturgiaa tukevaa tunnelmaa.
7. Leikkaamalla lisäät mielenkiintoa videoihisi ja tarvittaessa synkkaat eri kuva- sekä äänilähteet keskenään. Sen opetteleminen kannattaa.
8. Ota pari ekstrakuvaa ympäristöstä esimerkiksi haastattelua tehdessä ja leikkaa ne haastattelun sekaan. Tämä lisää mielenkiintoa heti.
9. Leikkausohjelmilla saat lisättyä myös logoja, animaatioita, ym. kivaa kuvan päälle, mikä luo heti ammattimaisen tunnelman.
10.Tekemällä oppii. Usein tekijä itse on se kriittisin katsoja, ja muut eivät välttämättä edes huomaa asioita, joihin olet takertunut. Pyydä siis kaverilta mielipidettä, jos olet jumissa jälkityövaiheessa.
11. Hyväksy keskeneräisyytesi tekijänä ja luota, että seuraavasta tulee parempi!
Vinkit antoi av-koordinaattori Veikko Korhonen Tampereen kaupunginkirjastosta
       58
  Vinkki


   58   59   60   61   62