Page 62 - Aania_Tulevaisuudesta_Musiikkijulkasu
P. 62

     ODENSEN MUSIIKKIKIRJASTO TUKEE MUSIIKKIKULTTUURIA MONIPUOLISESTI
Tanskalaisen Odensen kaupungin musiikkikirjasto haluaa olla keskeinen toimija musiikillisessa ekosysteemissä – sekä paikallisesti että valtakunnallisesti.
ODENSEN KIRJASTON STRATEGIAT:
• Musiikillinen kasvihuone lapsille ja nuorille
• Fyysisen kokoelman esittely tapahtumien ja temaattisten projektien avulla
• Läheinen ja osallistava kommunikaatio kansalaisten ja kulttuuritoimijoiden kanssa
• Kokeileva ja innovatiivinen tapahtumien suunnittelu yhteistyökumppaneiden avulla
MUSIIKKIKIRJASTON PAIKKA KULTTUURISESSA EKOSYSTEEMISSÄ
Odensen musiikkikirjaston kirjastonhoitaja Mads Led Beh- rend Rothin mukaan musiikkikirjaston rooli pitää miettiä uusiksi: digitaalisena aikana musiikkikirjaston tehtävänä ei ole niinkään taata pääsyä aineistoon, vaan tarjota välineitä musiikin ymmärtämiseen – mitä musiikki on, mistä se on tullut ja mihin se on menossa. Vaikka on siirrytty digi- taaliseen ympäristöön, Odensessa halutaan, että musiikki pysyy tärkeänä osana ihmisten elämää.
Odensen kirjaston yksi tavoite on, että paikalliset asukkaat olisivat ylpeitä kirjastostaan ja osaisivat hyödyntää sitä eri tavoin. Kirjaston toteuttamat musiikkiprojektit halu- taan sovittaa paikalliseen kulttuurimaisemaan. Sitä varten on tunnistettava kaupungin luovat toimijat ja mietittävä, miten kirjasto voisi tukea heitä. Osana tätä yritetään löytää ne kaupunkilaiset, joilla on hienoja ideoita ja jotka tar- vitsevat tilan toteuttaakseen niitä. Kirjastossa yritetään nähdä, mitä kulttuurin puolia laiminlyödään juuri nyt, ja tukea niitä.
On tärkeää, ettei kirjasto lähde kilpailemaan muiden konserttipaikkojen kanssa tapahtumatuotannossa. Sen sijaan yhteistyö ulkopuolisten toimijoiden kanssa mahdollistaa monet projektit. Yhteistyön on oltava molemmin puolin hyödyllistä ja kehittävää.
MUSIIKILLINEN KASVIHUONE LAPSILLE JA NUORILLE
Odensen musiikkikirjaston tiiminjohtaja Niels Markin kertoo, miten musiikkikirjastojen on tärkeää seurata ja ymmärtää lasten ja nuorten tarpeita. Odensessa halu- taan tukea lasten ja nuorten musiikin kuuntelua ja omaa musiikin tekemistä. Lapsille on järjestetty työpajoja, joissa lapset tekevät kenttä-äänityksiä ulkoilmassa ja äänikollaaseja kirjastossa. Tarjolla on soittoharjoitte- lutila, jossa on paljon eri soittimia, äänitysstudio sekä konserttilava, jossa voi harjoitella esiintymistä. Odensen musiikkikonservatorion kanssa tehdään yhteistyötä mm. järjestämällä jokaviikkoinen konsertti, jonka esiintyjät ovat konservatorion opiskelijoita.
KOKOELMASTA EI OLE TINGITTY
Odensen kirjaston fyysinen aineistokokoelma on suuri Tanskan muihin kirjastoihin verrattuna, ja sitä myös kasvatetaan koko ajan lisäämällä siihen muista kir- jastoista poistettua aineistoa. Odensen iso aineistoko- koelma on herättänyt paljon kiinnostusta kansallisesti ja kansainvälisestikin. Pelkkä suuri kokoelma ei kuitenkaan nykyään riitä menestyksekkäälle kirjastolle. Sen sijaan, että aineistot nähdään vain lainattavina esineinä, näkö- kulma pitää siirtää sisältöihin.
Odensen kirjaston yksi päätavoitteista on pitää fyysinen kokoelma mielenkiintoisena tapahtumien ja työpajojen avulla. Jokainen aineistokokoelma sisältää lukuisia omia kokonaisuuksiaan, ”tarinoita” jotka pitää löytää ja tuoda esille. Näitä kokonaisuuksia voivat musiikkiaineistossa olla esim. naissäveltäjät tai unohdetut säveltäjät ja laji- tyypit. Yhteistyökumppanitkin otetaan mukaan kerto- maan kokoelmista.
          Case


   60   61   62   63   64