Page 63 - Aania_Tulevaisuudesta_Musiikkijulkasu
P. 63

   Takeover-tapahtumat
Takeover-konseptin tavoitteena on antaa paikallisten asukkaiden tuottaa kulttuuritoimintaa kirjastoon. Musiikkikirjastossa paikalliset taiteilijat ja muusikot ovat voineet käyttää kirjaston tilaa omien installaati- oiden ja konserttien toteuttamiseen.
TAKEOVER #1: KRYSTAL PALADSET
Krystal Paladset -projekti toteutettiin yhteistyönä kir- jaston ja kolmen funenilaisen musiikkiyhteisön välillä. Aluksi kirjasto oli yhteydessä mielenkiintoisiin taiteili- joihin ja artisteihin, jotka kutsuttiin ”valtaamaan” kir- jaston tilat. Taiteilijat saivat vapaat kädet kirjastossa. Esitykset sekoittivat performanssitaidetta, äänitai- detta, installaatioita ja popmusiikkia.
TAKEOVER #2: ÄÄNITAIDEFESTIVAALI ”TINNITUS”
Funenin taideakatemian kanssa toteutettiin ääni- taidefestivaali ”Tinnitus”, joka käsitteli ääntä osana nykytaidetta. Kaksipäiväinen festivaali sisälsi mm. feminististä runoutta, performansseja ja elektronisia improvisaatioita.
TAKEOVER #3: UNIKONSERTIT
Unikonsertti-tapahtumissa ihmiset kutsuttiin nukku- maan kirjastossa yön yli. DJ soitti musiikkia aamuun asti. Tarkoituksena oli näyttää ihmisille uusi musiikin kuuntelun tapa sekä esitellä ambient-musiikkia. Tapahtuma oli yhdistelmä meditaatiota, mindfulnessia ja ambientia.
TAKEOVER #4: EX-EASTER ISLAND HEAD -TRIO
Ex-Easter Island Head on brittiläinen kokeellisen musiikin yhtye, jonka muusikot tekevät yhteistyötä ihmisten kanssa ympäri maailmaa. Odensen musiik- kikirjaston työpajassa kaupunkilaiset pääsivät soitta- maan kokeellista musiikkia Ex-Easter Island Headin jäsenten ohjauksessa. Osa osallistujista ei ollut aikai- semmin soittanut mitään soitinta. Projektin lopuksi pidettiin iso konsertti, jossa esitettiin 30 minuutin mittainen musiikkiteos odenselaisessa teatterissa.
KOODI: 6491
      AVOIMEN KUUNTELUN AKATEMIA (AKADEMIET FOR ÅBEN LYTNING)
Avoimen kuuntelun akatemia on jatkuva yhteis- projekti, johon pyydettiin mukaan kirjaston hyviä yhteistyökumppaneita. Mukana ovat Odensen teat- teri, kulttuuritalo, taideakatemia, paikallinen sano- malehti ja sinfoniaorkesteri. Projektin tarkoituksena on tuoda esiin unohdettuja tai laiminlyötyjä musiik- kikulttuurin puolia sekä tarjota tila, jossa ihmiset voivat kuulla kokeellista musiikkia ja tutustua nyky- taiteeseen, ilman ennakkotietoja kokeellisesta kult- tuurista.
Konserttien lisäksi Avoimen kuuntelun akatemia järjestää yhteisöllisiä työpajoja ja performanssiesi- tyksiä. Myös nykymusiikin historiallinen konteksti tuodaan esille. Esiintyvät taiteilijat suunnittelevat itse esitettävän ohjelman, ja kirjasto tarjoaa tilan ja mahdollistaa ideoiden toteuttamisen.
   
   61   62   63   64   65