Page 78 - Aania_Tulevaisuudesta_Musiikkijulkasu
P. 78

YHTEISTYÖ KIRJASTON KANSSA HYÖDYTTÄÄ YRITYKSIÄ
• kontakteja uusiin asiakasryhmiin
• kirjaston käyttäjäkunta on laaja
• näkyvyyttä kirjastossa • julisteet
• aineistonäyttelyt
• näkyvyyttä verkkokirjastossa ja somekanavilla
• lippuarvonnat
• yhdessä toteutetut sisällöt, esim. haastattelut ja suosittelulistat
• kirjaston näkyvyys yhteistyökumppanin tiloissa tai tapahtumassa
• pop up -kirjasto mukana kumppanin tapahtumassa
• kirjaston arvojen ja arvostuksen jakaminen
• kirjastot ovat suomalaisten keskuudessa hyvin arvostettuja
• yhteistyökumppaneiksi kannattaa valita tahoja, jotka jakavat kirjaston perusarvot
Tampereen vanhan musiikin ystävät ry konsertoi Metsossa 29.11.2018.
 E-PALVELUNTARJOAJA YHTEISTYÖKUMPPANINA: ROCKWAY-TEEMAVIIKKO PIKE-ALUEELLA 4.–10.10.2021
E-aineistojen näkyvyyttä kirjastotiloissa ja somessa voidaan yleisesti ottaen kehittää. Lisäksi e-aineistopalveluntarjoajat saattavat olla kiinnostuneita yhteistempauksiin. Näiden kahden havainnon pohjalta PiKen digitiimissä alettiin keväällä 2021 pohtia Pirkanmaan ja Keski-Suomen tasoisten yhteisten e-aineis- toviikkojen mahdollisuuksia.
Pohdimme aluksi, mitkä e-aineistot löy- tyvät PIKI- ja Keski-kirjastokimppojen vali- koimista. Tämän jälkeen kutsuimme koolle kimppojen e-aineistovastaavia ja pohdimme, minkälaisia kokemuksia aikaisemmista tem- pauksista on kerätty. Kirjastolaisten kes- kustelujen jälkeen otimme yhteyttä kolmeen e-palveluntarjoajaan yhteistyön merkeissä.
Itselläni on kokemuksia yhteistyöstä Rockwayn kanssa jo Metson musiikkiosaston ajoilta. Pidän siitä, että soitonopetuspalvelun puolella on oltu aina innostuneita kokeiluihin. Kaupallisten toimijoiden ja kirjastojen välinen yhteistyö on monella tavalla kiehtovaa. Yhteismarkkinointi löytää uusia asiakkaita ja moninaisten intres- sien sovittamisessa edellytetään myös tuoreita ratkaisuja.
Rockway-teemaviikolla PIKI- ja Keski-kir- jastojen valikoimat kasvoivat kattamaan palvelun kaikki kurssit rajatun ajan. Lisäksi innostimme ja rohkaisimme henkilöstöä jaka- maan vinkkejä ja tarinoita somessa. Henki- löstön digiosaamisen ja kokeilun näkökulma on tärkeä: vain sen avulla e-aineistojen näky- vyys voi todella kasvaa kirjastoissa.
Jarkko Rikkilä, koordinaattori, AkePike
 


   76   77   78   79   80