Page 67 - Aania_Tulevaisuudesta_Musiikkijulkasu
P. 67

        MUSIIKKIMATKA MAAILMAN YMPÄRI – KOULULAISTEN MUSIIKKIVINKKAUSTA TAMPEREEN KAUPUNGINKIRJASTOSSA
Viitosluokkalaisten musiikkivinkkaukset aloi- tettiin Tampereen pääkirjasto Metson musiik- kiosastolla vuonna 2013. Yhteistyökumppanina on toiminut alusta asti Tampereen kaupungin kulttuurikasvatusohjelma TAITE, jossa teh- tävänä on tutustuttaa lapset ja nuoret eri taiteenlajeihin. Taidekaaren puitteissa viiden- sille luokille on tarjolla musiikkivinkkauksen lisäksi käynti Tampere Filharmonian konser- tissa sekä muusikon vierailu luokassa.
Ensimmäisissä vinkkauksissa syksyllä 2013 Metsossa kävi 16 luokkaa. Nykyään keväisin ja syksyisin käy yhteensä 32 luokkaa. Kirjastolle TAITE-yhteistyö on ollut kullanarvoinen, sillä kumppanin kautta hoituvat vinkkausten mai- nostaminen kouluille, ryhmien ilmoittautu- minen sekä palautteiden kerääminen.
Vinkkaukset on aina suunniteltu työryhmän yhteistyönä. Mukana ovat olleet alusta asti samat vinkkaajat: Marjaana Hietala, Juhani Koivisto, Lea Tastula ja Ilona Heinonen. Suun- nittelussa lähdettiin ideoimaan vapaasti: halusimme esitellä oppilaille erilaisia musiik- kikulttuureja, musiikin moninaisuutta sekä tietysti kirjaston kokoelmaa ja palveluja. Työ- ryhmän jäsenistä kukin valitsi aiheita, joihin
tunsi itse mielenkiintoa, ja kun työryhmässä oli moneen eri musiikintyyliin perehtyneitä ihmisiä, musiikkiesimerkeistä tuli luontevasti monipuolisia.
Vinkkauksen teemaksi valittiin musiikkimatka maailman ympäri. Valkokankaalle näytettävä maailmankartta esittelee kaikki aiheet ja toimi orientaationa vinkkaukseen. Samalla kartalla vinkattiinkin sitten useampi vuosi, mutta aiheita uudistettiin aina tarpeen ja halun mukaan. Vuonna 2017 tehtiin juhlavuoden kunniaksi pelkästään suomalaista musiikkia sisältänyt vinkkaus.
 65
Oppilaille jaettavat kartta sisältää kaikki musiikkiesimerkit
  Case


   65   66   67   68   69