Page 49 - Aania_Tulevaisuudesta_Musiikkijulkasu
P. 49

  viikkotasolla työaikaa osaamisen ylläpitoon ja päivittämiseen, ja pedagogiset tehtävät olisi myös syytä kirjata toimenkuviin.
KATOAVAT AARTEET TALTEEN
Digitointimahdollisuus on kirjastoissa varsin yleisesti tarjolla oleva palvelu. Musiikin for- maattien kirjo on niin laaja, että on perusteltua tarjota asiakkaille mahdollisuus digitoida aineistoa itselle sopivaan muotoon. CD-levyn digitoiminen tiedostoksi onnistuu tietoko- neella, jossa on CD-asema, mutta kasettien ja LP-levyjen digitoimiseen tarvitaan erillinen digitointilaite. Yksinkertaisimmat digitoin- tilaitteet ovat varsin helppokäyttöisiä ja ne toimivat ilman tietokonetta. Toisaalta näillä laitteilla ei yleensä pysty käsittelemään tai parantelemaan ääntä. Monimutkaisemmilla, tietokoneella käytettävillä laitteilla digitoitua ääntä pystyy korjailemaan, ja tallennusfor- maatteja voi olla tarjolla useampia. Näiden laitteiden käytön opastaminen vaatii henkilö- kunnalta enemmän osaamista.
TILAA TAPAHTUMILLE
Tapahtumat ja yhdessä tekeminen mahdollis- tavat kirjastossa luontevan vuorovaikutuksen erilaisten ihmisten välillä. Moderneissa kirjas- totiloissa tapahtumien järjestäminen onnistuu helpommin. Joissain kirjastoissa on erillisiä suljettuja tiloja tapahtumia varten. Kun tapah- tuma järjestetään erillisessä tilassa, ei tarvitse huolehtia siitä, häiritseekö ääni muita asiak- kaita. Toisaalta silloin on nähtävä enemmän vaivaa, ettei tapahtuma jäisi muusta kirjaston toiminnasta erilliseksi asiaksi.
Tapahtumia voi järjestää myös kokoelmati- loissa. Silloin asiakkaat pääsevät helpommin kosketukseen aineistojen ja muiden pal- veluiden kanssa. Kokoelmatiloissa voi olla kuitenkin haastavaa varmistaa muiden pal- veluiden toimiminen häiriintymättä tapah- tuman aikana.
Tilojen muunneltavuus, helposti siirrettävät hyllyt ja muut kalusteet helpottavat tapah- tumien toteuttamista. Esiintymistilaan voi olla rakennettu pysyvä esiintymislava tai voi- daan käyttää pientä siirrettävää lavaa. Kiinteä esiintymistekniikka, esim. äänentoisto ja valaistus, tekevät tapahtumien järjestämisestä helpompaa.
TAMPEREEN PÄÄKIRJASTON REMONTISSA VUONNA 2016 MUSIIKKIOSASTOLLE RAKENNETTIIN KIINTEÄ ÄÄNENTOISTO, ASIAKASPALVELUTISKI SIIRRETTIIN SISÄÄNTULON YHTEYTEEN
JA HYLLYJÄ MUUNNELTIIN SIIRRETTÄVIKSI, JOLLOIN SAADAAN TARVITTAESSA OSASTON KESKELLE ISOHKO TAPAHTUMATILA.
       

   47   48   49   50   51