Page 51 - Aania_Tulevaisuudesta_Musiikkijulkasu
P. 51

 paitojen painamiseen, rintanappikone, edi- tointitietokone, jolla voi tehdä musavideoita ja editoida ääntä kuulokkeiden kanssa, ompelu- kone, suurkuvatulostin julisteita varten ja green screen -kangas bändikuvien kuvaamiseen.
Soittimien ja laitteiden valintaa tehdään yhdessä asiakkaiden kanssa. Yritämme kartoittaa, min- kälaisia tarpeita asiakkailla on ja vastata niihin.
MITEN ASIAKKAAT OTETAAN MUKAAN TOIMINNAN SUUNNITTELUUN?
Olen parhaillaan tekemässä e-lomakkeella jaet- tavaa asiakaskyselyä, jolla haetaan asiakkaiden mielipiteitä ja ideoita, minkälainen tila voisi olla. Kysely on myös osa huoneen markkinointia: kerromme että siellä voi tehdä musiikkia ja fanituotteita. Se on ensimmäinen askel saada ihmiset kiinnostumaan musapajasta.
Kyselyllä myös kartoitetaan halukkaita ihmisiä osallistumaan myöhemmin koottavaan asia- kasraatiin, joka tulee osallistumaan tilan ja pal- veluiden suunnitteluun. Tilan nimikin on vielä päättämättä, ehkä voisimme järjestää nimikil- pailun!
Osallistamisen kautta ei tietenkään voida tehdä kaikkia ratkaisuja, vaan tiloja ja palveluja pitää miettiä myös kokonaisuutena. Tilan pitää olla mahdollisimman helppokäyttöinen, mutta kui- tenkin laadukkaat toteutukset mahdollistava. Kompromisseja joudutaan varmasti tekemään.
MIKÄ PROJEKTISSA AIHEUTTAA ENITEN PÄÄNVAIVAA?
Isoin mietinnän aihe on käytettävyys: yksit- täisten laitteiden ohjeistus ei sinänsä ole vaikeaa, mutta huomioon pitää ottaa myös varausjärjestelmä, käytön opastaminen, tilan ja laitteiden ylläpito ja huolto sekä henkilökunnan kouluttaminen.
Musiikkipajan ajanvaraus on hankala kysymys: käyttöajan on oltava riittävän pitkä, jotta val-
mista ehtii saada aikaan. Toisaalta mahdolli- simman monen pitäisi päästä käyttämään tilaa. Myös esteettömyys on haaste, varsinkin kun tilaa ei ole paljoa.
MITÄ MUUTA HALUAISIT KERTOA PROJEKTISTA?
Musahuone-projektin yhteydessä tehdään yhteistyötä erilaisten organisaatioiden ja henki- löiden kanssa. Tällä hetkellä mm. Akun tehdas on luvannut apua heidän osaamisalueiltansa ja verkostoistaan. Mukana on myös tamperelaisia yhdistyksiä ja yhteisöjä, kuten Taidekaari, Uulu ja Nuorisotoimi. Lisäksi muihin kirjastoihin Suomessa ollaan pidetty yhteyttä. Tällä hetkellä olen tulossa Oodista ja viime viikolla olin Lah- dessa. Tarkoitus on tiedottaa ja tehdä yhteis- työtä myös paikallisten oppilaitosten kanssa.
Musiikkiverstaan ympärille suunnitellaan uudenlaisia sisältöjä. Voisimme esim. nostaa esiin musiikin tekemisen taustavoimia, kuten miksaajia, ääniteknikoita, äänittäjiä ja tapah- tumatuottajia. Suunnitteilla on myös työpajoja mm. oman musiikin julkaisemisesta.
   49
  
   49   50   51   52   53