Page 31 - Aania_Tulevaisuudesta_Musiikkijulkasu
P. 31

  VINKATAAN MUSIIKKIA YLEISÖLLE
Aineistovinkkauksissa esitellään aineistoa, yleensä jonkin teeman ympäriltä tai tietylle kohderyhmälle. Yksinkertaisimmillaan kir- jastossa toteutettava vinkkaus vaatii vain aiheesta kiinnostuneen vinkkaajan. Musiikkia esiteltäessä teosten soittaminen äänitteeltä tekee vinkkauksesta kiinnostavan. Musiikin julkiseen esittämiseen tosin tarvitaan Teos- tolta lupa, joka usein kunnilla onkin jo val- miiksi.
Helpointa ja hauskinta on toteuttaa vinkkaus jostain itselle tutusta aiheesta. Hyvä valmis- tautuminen vinkkaukseen on antaa varmuutta yleisön edessä esiintymiseen. Toisaalta ääni- tettyä musiikkia vinkattaessa itse musiikki saa olla pääosassa, eikä levyjä tarvitse välttämättä esitellä kovin syvällisesti. Jos esiintyminen tuntuu pelottavalta, voi vinkkauksen toteuttaa yhdessä kollegan kanssa. Työnantajalta voi myös kysyä mahdollisuutta osallistua esiinty- miskoulutukseen. Paras lääke jännitykseen on rohkeasti estradille astuminen niin usein kuin vain on mahdollista, jolloin jännitystä oppi sietämään
Itse koostetun vinkkauksen sijaan aineistoa esittelemään voi pyytää aihealueeseen pereh- tyneen musiikkiharrastajan tai muusikon. Intohimoiset musaharrastajat jakavat usein mielellään tietämystään. Uutuuslevyn tai -kirjan tekijäkin saattaa mielellään tulla ker- tomaan julkaisustaan. Tunnetun henkilön lempimusiikki kiinnostaa asiakkaita.
Haastavinta vinkkauksissa saattaa olla ylei- sön paikalle saaminen! Kirjaston markkinoin-
tikanavien ja somen hyödyntäminen kan- nattaa. Varmemman yleisön vinkkaukselle saa, kun vinkkausta tarjoaa harrastusryhmälle tai muulle valmiille porukalle. Vinkkauksen sisällön suunnitteluakin helpottaa, kun koh- deryhmä on valmiiksi tiedossa.
     29
V
VI
•
i
•
•
e
•
IN
NK
v
a
V
d
m
ä
E
e
s
a
KK
i
n
i
s
s
u
u
n
u
i
i
KA
k
k
s
t
t
o
o
a
t
t
AA
k
i
i
i
e
e
m
m
t
a
k
a
k
k
l
l
a
a
AP
a
e
k
k
e
m
e
m
l
l
i
i
a
a
l
l
i
e
e
i
i
P
O
s
s
r
l
j
ä
v
v
a
a
t
t
O
R
a
k
y
y
a
a
a
m
a
m
s
j
j
RU
t
e
ä
.
h
o
l
a
UK
ä
n
n
n
n
n
u
u
i
s
K
A
m
s
s
i
i
r
i
i
A
L
u
u
y
u
k
k
Lasten- ja nuortenkirjastotyön puolella on hyviä yhteistyön malleja olemassa. Voisiko sitä kautta löytyä kanavia vinkata myös musiikkia koululaisille, tai ainakin saada oppia ja vink- kejä kouluyhteistyön aloittamiseen? Joissain kirjastoissa lapsille tarkoitettuja musiikki- vinkkauksia on jo toteutettu yhteistyössä kou- lujen kanssa.
Jos aineisto on helposti kuljetettavaa, vink- kauksen voi toteuttaa myös muualla kuin kirjastossa. Lastenkirjastopuolella kirjavink- kauksia onkin viety kouluihin.
Lue lisää: Mäkelä, Marja-Leena: Kirjavinkkarikirja
METSON MUSIIKKIOSASTON DJ-LOUNAS-TAPAHTUMISSA VIERAILEVA DJ SOITTAA VALITSEMAANSA MUSIIKKIA KIRJASTON KOKOELMISTA
TAI VERKOSTA. DJ:NÄ OVAT TOIMINEET LUKUISAT HENKILÖT MUUSIKOISTA JA KIRJAILIJOISTA PAIKALLISPOLIITIKKOIHIN
h
u
k
k
L
L
o
o
t
t
m
i
i
t
a
.
t
L
E
t
t
i
i
ä
ä
a
a
E
:
k
k
l
l
j
j
o
o
l
l
a
a
:
 K
K
a
a
n
n
s
s
a
a
l
l
a
a
i
i
s
s
o
o
p
p
i
i
s
s
t
t
o
o
n
n
l
l
a
a
u
u
l
l
u
u
r
r
y
y
h
h
e
v
e
v
r
r
m
m
k
k
y
y
o
o
ä
ä
i
i
h
h
e
e
i
i
l
l
l
l
l
l
h
h
m
m
e
e
v
m
m
d
v
a
a
o
o
a
.
i
  v
i
n
k
a
t
a
k
i
r
j
a
s
t
o
  V
e
i
n
k
k
a
a
e
l
ä
k
e
l
ä
i
s
r
y
h
m
.
 •
e
•
-
 m
u
s
i
ä
ä
l
l
l
l
-
 E
h
.
a
n
m
u
u
t
t
  s
 .
   Vinkki
   29   30   31   32   33