Page 23 - Aania_Tulevaisuudesta_Musiikkijulkasu
P. 23

HYVÄ KOKOELMA VAATII HYVÄÄ HOITOA
CD-levyjen lainauksen huippuvuosien ansioista monen kirjaston levyhyllyt pursui- levat aikanaan hankittuja äänitteitä, joiden lainausmäärät ovat vaatimattomia. Uuden aineiston hankintaa on vaikea perustella, jos vanhaakaan ei haluta lainata. Tällaisessa tilan- teessa poistaminen onkin entistä tärkeämpää, jotta kokoelmasta saataisiin taas laadukas ja ajantasainen. Kokoelmatyöhön käytettävissä oleva aika on monessa kirjastossa vähentynyt. Kokoelma on kuitenkin edelleen kirjaston keskeisin palvelu ja sen hoitaminen kaiken kirjastotyön kivijalka.
Ensimmäinen askel kokoelmaa hoidettaessa on karsia huonokuntoinen aineisto. Syvät naarmut tai halkeamat CD-levyssä tekevät levystä soittokelvottoman, eikä sitä kannata säästää, vaikka kyseessä olisi harvinainenkin tapaus. Samoin puuttuva tai huonokuntoinen tekstilipuke ovat riittäviä syitä levyn poista- miseen. Pienemmät naarmut sen sijaan eivät yleensä tee automaattisesti levystä soitto- kelvotonta, riippuen kuunteluun käytettä- västä laitteesta. Nuottijulkaisu, jonka liitteenä oleva stemma on kadonnut, ei ole säästämisen arvoinen. Jos aineiston kuntoa ei ole mahdol- lista tarkastaa palautuksen yhteydessä, voi olla hyvä silloin tällöin käydä koko kokoelma läpi, jotta huonokuntoiset varmasti tulevat poistettua.
Lainaustilastoista saa selville vähiten kiertävät niteet. Kaikkea lainaamatonta ei kuitenkaan voi suoralta kädeltä poistaa, sillä kokoelman monipuolisuus on yritettävä säilyttää ainakin jollain tasolla. Pienessäkin kokoelmassa on syytä pyrkiä pitämään näytteenomainen edustus musiikin eri tyyleistä ja aikakausista. Fyysistä kokoelmaa hoitaessa kannattaa pitää mielessä kokoelman muut tasot: kirjaston hankkimat sekä verkossa vapaasti saatavilla olevat e-aineistot ja myös kaukopalvelun avulla tavoitettavissa olevat julkaisut. Ajanta- sainen kokoelmapoliittinen linjaus helpottaa kokoelmatyön tekemistä.
Lue lisää aineiston poistamisesta:
Reuhkala, Ilari (2021). Kill your darlings - objektiivisuuden tavoittelu poistotyössä. Teoksessa L. Kokkonen, T. Pelttari, J. Ramsay & I. Reuhkala (toim.), Maagisessa paikassa : musiikkikirjastojen tuntematon tulevaisuus
KOKOELMAN HOITOA PÄHKINÄNKUORESSA
POISTA HUONO- KUNTOISET NITEET
POISTA TAI VARASTOI PITKÄÄN LAINAAMATTOMANA OLLEET NITEET
HANKI TILALLE KIINNOSTAVAA AINEISTOA
              21
     21   22   23   24   25