Page 21 - Aania_Tulevaisuudesta_Musiikkijulkasu
P. 21

eri formaateissa sekä DJ-oppaita, graffitia ja katutanssia käsitteleviä teoksia, ja sitä myös kartutetaan aktiivisesti. Aineistoa voi lainata. Kokoelman lisäksi Hip hop -kirjastoon liittyy säännöllistä kirjaston tiloissa tapahtuvaa työ- pajatoimintaa, jonka vetovastuussa on TUFF!.
Tampereen kaupunginkirjaston Musiikki @ Tampere -kokoelmaan hankitaan paikallisten musiikintekijöiden julkaisuja: CD- ja LP-levyjä sekä kasetteja. Myös lahjoituksena saadaan aineistoa kokoelmaan. Etenkin lahjoitukset pyritään luetteloimaan ja käsittelemään mah- dollisimman nopeasti, jotta ne saadaan heti lainattavaksi. Kokoelman uusista niteistä teh- dään sosiaaliseen mediaan postauksia, joihin voidaan lisätä julkaisun tekijän somekanava. Kokoelmaan liittyy Musiikki @ Tampere -Facebook-ryhmä, joka on tarkoitettu Tam- pere-aiheiseen musiikkikeskusteluun.
Rovaniemen musiikkikirjaston PopuLappi on Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen koko- naisuus. PopuLappiin kuuluu lappilaisten muusikoiden ja heidän julkaisujensa tieto- kanta netissä, äänitekokoelma, klubi, podcast ja YouTube-kanava.
Yhdysvalloissa kirjastot ovat perustaneet verkossa toimivia musiikkikokoelmia, joihin hankitaan digitaalisia äänitteitä paikallisilta artisteilta (esim. The Seattle Public Libraryn Playback, Nashville BoomBox). Tarkoituksena on sekä tukea paikallista musiikkia että tarjota asiakkaille kaupallisista suoratoistopalveluista poikkeava kokoelma.
MUSIIKKIA VERKOSTA
Musiikin kulutuksen siirtyminen suoratois- topalveluihin on saanut musiikkikirjastoam- mattilaiset pohtimaan kirjaston rahoittamien musiikin suoratoistokanavien tarjoamista asiakkaille. Moni kirjasto onkin ottanut käyt- töön Naxos Music Libraryn klassista, jazzia, kansanmusiikkia ja videotallenteita tarjoavat palvelut. Kaupalliset tai mainosrahoitteiset
suoratoistopalvelut NML peittoaa ainakin tar- joamalla kattavan taidemusiikkivalikoiman, lähes CD-tasoisen äänenlaadun ja uusim- pien julkaisujen kohdalla myös liiteaineiston, kuten CD-levyjen tekstilipukkeet. Medici. tv-videopalvelu sisältää mm. laadukkaita konsertteja, oopperoita ja baletteja, pääosin taidemusiikkia.
Populaarimusiikin puolellakin on selvitetty mahdollisuutta tarjota suoratoistopalveluja kirjaston kautta. Helmet-alueella neuvottelut Sonyn kanssa kariutuivat vuonna 2008 pal- velun kustannuksiin (Poroila 2013). Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin -hankkeessa vuo- sina 2011–2014 selvitettiin Århusissa kehi- tetyn BibZoom-palvelun käyttöönottoa, mutta kokeilu lopetettiin vähin äänin. Spotifyn ja muiden vastaavien palveluiden markki- na-asemien kasvaessa kirjastoilla ei ainakaan nyt ole tarvetta eikä varsinkaan resursseja lähteä kilpailemaan mainosrahoitteisten pal- veluiden kanssa.
Joissakin kirjastoissa on käytössä suo- menkielisiä soitonopetusvideoita tarjoava Rockway-palvelu, joka täydentää hyvin DVD- ja nuottimuotoisia soitonoppaita.
       19
  
   19   20   21   22   23