Page 19 - Aania_Tulevaisuudesta_Musiikkijulkasu
P. 19

 liittyvässä, 127 vastaajaa käsittäneessä kyse- lyssä kokoelmilta toivottiin monipuolisuutta, ajankohtaisuutta ja riittävyyttä (Ojanen 2019). Jos uuden CD-aineiston hankinta lopetetaan kokonaan ja ammattimainen poistotyökin unohtuu, CD-kokoelman houkuttelevuus vähenee nopeasti.
Musiikkikirjastokeskustelu on ollut pitkän aikaa hyvin CD-keskeistä. Esille pitäisikin nyt nostaa muut musiikkiaineistot. Laadukkaita nuotteja on varsin vähän tarjolla verkossa, maksutta vielä vähemmän. Musiikkikirjal- lisuus, erityisesti elämäkerrat, on tasaisesti kysyttyä, ja vinyylilevyjen markkinoiden nousu näkyy myös kirjastolainauksessa. C-kasettikin tekee uutta tulemistaan. Hyvässä musiikkikokoelmassa eri aineistolajit täyden- tävät toisiaan.
”Musiikkiäänitteiden lainaus on laskenut Kangasalla kuten muuallakin maassa, mutta vuonna 2016 lasku pysähtyi. Tämän jälkeen äänitelainaus asukasta
kohden on jatkanut laskua, mutta pysynyt selvästi maan keskiarvon yläpuolella, kun se siihen asti noudatti hyvin pitkälle samaa trendiä. Vuonna 2016 sain vuorotteluvapaan sijaisena keskittyä lähes täysin äänitteiden kokoelmatyön kehittämiseen, mikä tuotti tulosta.
Vuoden aikana tehtiin erityisesti huonokuntoisen ja vähän lainatun aineiston poistoja. Likaisia ja hajonneita muovikoteloita vaihdettiin ja huonokuntoisten levyjen tilalle hankittiin uusia. Levyjen tarroitusta muutettiin niin, että kansipaperiin tuli vain viivakoodi- ja signum- tarra, ja infotarra siirrettiin sisälehdille, jolloin kansitaide pääsee paremmin esille. Rahallinen panostus hankintaan ei kasvanut merkittävästi, mutta sen painopistettä muutettiin enemmän täydennys- kuin uutuushankintaan: huonokuntoisten levyjen korvaamisen lisäksi keskityttiin pop/rockiin, progressiiviseen rockiin ja metallimusiikkiin, jotka ovat lainatuinta aineistoamme.”
Ilari Reuhkala, kirjastonhoitaja, Kangasalan kirjasto
    17
  Musiikkikirjasto   17   18   19   20   21