Page 41 - Aania_Tulevaisuudesta_Musiikkijulkasu
P. 41

tettyjen nimekkeiden ohjeluettelot ovat hyvä apu taidemusiikin tiedonhakuun.
Musiikin asiasanoitus on kokenut mullistuksia viime vuosina. Aiemmin musiikkiteoksen genre, tekoaika ja -maa ketjutettiin samaan asiasanakenttään. Kaikki nämä tiedot ilmais- taan nykyään omissa MARC-kentissään, mikä mahdollistaa haun kohdistamisen tarkemmin juuri tiettyyn fasettiin tai hakutuloksen rajaa- misen faseteilla. Musiikkiteosten kuvailussa, toisin kuin kirja-aineistoissa, teokseen liittyvä aika ja paikka merkitään lähtökohtaisesti aina, jos ne ovat tiedossa. Taidemusiikissa olen- naisia ovat sävellysaika ja säveltäjän kotimaa, populaarimusiikissa esittäjään liittyvä aika ja paikka. Kun kuvaillaan aineiston lajityyppiä tai genreä, esim. nuottien ja äänitteiden osalta, käytetään Suomalaisen lajityyppi- ja muo- tosanaston (SLM) termejä. Aineiston aiheen kuvailussa, esim. musiikkikirjoilla, käytössä on Yleinen suomalainen ontologia (YSO). Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmässä (YKL) musiikki sijoittuu luokkaan 78. Aineistoa kuvailevat luokat kulkevat lähtökohtaisesti käsi kädessä asiasanoituksen kanssa. Luok- kahaku voi olla hyvä työkalu hakutuloksen rajaamisessa.
Oman tietokannan lisäksi aineistoja hakiessa kannattaa muistaa muut kirjastot. Finna. fi-hakupalvelu kokoaa yhteen aineistoja arkistoista, kirjastoista ja museoista, ja siellä haun voi kohdistaa useimpien suomalaisten kirjastojen kokoelmiin. Myös Varastokirjaston kokoelmat löytyvät Finnan kautta. Kirjastojen Frank-monihaku toimii parhaiten aineiston paikallistamiseen. Frankissa haun voi helposti kohdistaa aluekirjastoihin, jotka eivät peri kaukolainoista lähettämismaksuja.
Suomen kansallisdiskografia ja nuottiaineiston kansallisbibliografia Viola sisältää tietoja kotimaisista nuotista ja äänitteistä kansallis- bibliografiatasoisesti kuvailtuna. Violan koko- elmien aineisto on kuvailtu yleensä yleisiä kirjastoja tarkemmin, joten sieltä hakemalla saattaa päästä paremmin aineiston jäljille.
MUSIIKIN TIEDONHAKU MUISTA LÄHTEISTÄ
Perinteisten tiedonlähteiden eli kirjojen ja lehtien rinnalle ja korvaajaksi on tullut ver- kossa oleva tieto. Internetiä voikin hyödyntää monin tavoin musiikin tiedonhaussa. Verkon kautta tietoa saa nopeasti ja parhaimmillaan tieto on ajantasaista ja päivittyvää. Toisaalta tiedon luotettavuus voi olla kyseenalaista.
Taidemusiikin suurin hakuteos Grove Music on saatavana maksullisena verkossa. Kirjasto voi ostaa palveluun lisenssejä, joilla henki- lökunta ja asiakkaat voivat käyttää palvelua. Hyödyllistä tietoa äänitteistä voi löytää inter- netin äänitetietokannoista: Fono.fi sisältää tietoja Yleisradion äänilevystön kokoelmista sekä yksityiskohtaiset tiedot kappaleiden säveltäjistä ja sanoittajista, ja AllMusic- ja Discogs-tietokannat ovat kattavia ulkomaisia äänitetietokantoja. International Music Score Library Project (IMSLP) eli Petrucci Music Library sisältää
digitoituja tekijänoikeusva- paita nuotteja sekä myös tietoa teoksista.
       


   39   40   41   42   43