Page 34 - Aania_Tulevaisuudesta_Musiikkijulkasu
P. 34

 OHJEITA VINKKAUSVIDEON TEKEMISEEN
• Videon ei tarvitse olla pitkä, ihmiset katsovat mielellään lyhyitä videoita. Suositusmitat somevideoille: You- Tube 1-2 min., Facebook 60-90 s., Twitter 45 s. ja Instagram 30 s.
• Puhelimen kuvauslaatu on aivan riittävä!
• Tee yksinkertainen suunnitelma ja pieni käsikirjoitus ennen kuvaa- mista, vaikka ranskalaisilla viivoilla. Mitä isompi idea, sitä tarkempi suunnitelma tarvitaan.
• Yritä saada videon alkuun koukku, joka pitää katsojat mukana.
• Valitse videolle hyvä sijainti, var- mista valaistuksen riittävyys ja minimoi turhat kaiut.
• Ota huomioon kanava, jossa aiot videon jakaa: mikä on oikea kuva- suhde ja kannattaako video kuvata pysty- vai vaakakuvana.
• Jos on tarpeen, editoi video itsel- lesi sopivalla editointisovelluksella. Voit esim. leikata videota ja lisätä efektejä.
• Valmis video on digipalvelulain saavutettavuusvaatimusten mukai- sesti tekstitettävä. Youtubessa ja Facebookissa tekstityksen voi lisätä palvelussa. Joillain videoeditoreilla tekstityksen voi polttaa videon päälle.
• Sisällytä videon otsikkoon ja kuva- ukseen mahdollisimman paljon infoa ja kohdeyleisösi käyttämiä hakusanoja.
Lähde: Hanna Takala: Somevideoiden ABC -koulutus 1.4.2020
HENKILÖKOHTAISET VINKIT
Asiakaspalvelutilanne tarjoaa luon- tevan mahdollisuuden suositella aineistoja asiakkaalle hänen omien toivomuksiensa perusteella. Ake- Piken asiakastutkimuksessa suurin osa asiakkaista suhtautui positiivi- sesti kirjaston henkilökunnan aktiivi- seen aineiston suositteluun (Rikkilä, Hyökki & Parviainen 2019). Jos kir- jaston kokoelma on hyvin työnte- kijän hyppysissä, suositteleminen on helpompaa. Vinkkauksien pitä- minen kannattaa siksikin, että silloin kokoelman julkaisut tulevat vinkkaa- jalle tutuksi. Hyvät tiedonhakutaidot auttavat osaltaan asiakkaalle sopivan aineiston löytämistä.
Erityisiä, brändättyjä aineistosuo- sittelupalveluita on tarjolla useassa kirjastossa. Asiakas voi varata ajan tapaamiseen, tai suositukset voi saada sähköisesti toimitettuna. Kun suosit- telupalveluita tarjotaan kirjastojen välisenä yhteistyönä seudullisesti, ne kuormittavat yksittäistä kirjastoa vähemmän.
Koneälyäkin voidaan hyödyntää aineiston vinkkauksessa, mihin perustuvat myös Spotifyn, Netflixin ja monien verkkokauppojen suosit- telut. Helmet-kirjastoissa on käytössä VTT:n ja Vantaan kaupunginkirjaston kehittämä Suosittelija.fi-palvelu, jossa oppiva järjestelmä suosittelee asiakkaalle aineistoja aiemman lai- nauksen ja samantyyppisestä aineis- tosta kiinnostuneiden lainojen perusteella. Oodi-kirjaston Obot- ti-sovellus suosittelee Oodin hyllyssä olevaa aineistoa asiakkaan kiinnos- tuksen mukaisesti. Tekoäly vinkkaa kyllä tehokkaasti, mutta jäävätkö mielenkiintoiset, yllättävät aineistot löytymättä, jos botti suosittelee kaa- vamaisesti aina samantyyppistä kuin ennestään tuttu aineisto?
ASIAKKAAT MUKAAN SISÄLTÖJÄ SUOSITTELEMAAN
Ystäviltä saadut suositukset ovat tehokasta markkinointia. Varsinkin nuoremmat ikäryhmät luottavat sosi- aalisessa mediassa ja keskustelu- palstoilla enemmän muiden ihmisten kuin asiantuntijoiden suosituksiin (Frey 2014). Erityisesti sellaiset tuot- teet, joiden paremmuutta ei voi mitata objektiivisesti, valitaan usein suosi- tusten perusteella.
Joissain verkkokirjastoissa on käytössä ominaisuus, jolla asiakkaat voivat arvostella ja suositella aineistoa sekä lukea muiden suosituksia. Automaatti- sesti päivittyvä varatuimman aineiston lista on antaa osaltaan vinkkejä siitä, mitä muut haluavat lainata. Asiakkailta voidaan kirjastossa pyytää suosituksia esim. post-it-lapuille, jotka tuodaan aineistojen yhteyteen. Asiakkaiden suosituksista saa myös koostettuja kiinnostavia aineistonäyttelyitä.
Sosiaalisen median kanavia kannattaa osaltaan hyödyntää asiakkaiden suo- situsten hankkimiseen ja jakami- seen. Asiakkailta voi pyytää vinkkejä lempiaineistosta tai vaikka kysyä, mitä aineistoa kirjastoon kannat- taisi hankkia. Helmet-lukuhaaste- ja -musahaaste-Facebook-ryhmissä asi- akkaat vinkkaavat toisilleen haastee- seen sopivaa aineistoa ja kirjoittavat arvosteluja.
 Keski-kirjastojen Musaneuvonta- palvelussa asiakkaalle vinkataan kuunneltavaa, nuotteja ja muuta musiikkiaineistoa.
         32
  

   32   33   34   35   36