Page 14 - Aania_Tulevaisuudesta_Musiikkijulkasu
P. 14

    KIRJASTO KUULUU KAIKILLE
Kirjastopalvelut on tarkoitettu kaikille. Saavutettavuuden parantaminen tähtää siihen, että kirjastojen palveluiden ja sisältöjen hyödyntäminen olisi jokaiselle mahdollista. Kuntaliiton julkaisemassa Yleisten kirjastojen saavutettavuussuo- situksessa on lukuisia ohjeita, miten kirjaston arkipäivässä voidaan edistää saavutettavuutta. (Kuntaliitto 2017)
      POHDITTAVAA
1) MILLÄ ERI TAVOILLA MUSIIKKIMAAILMAN MUUTOKSET VAIKUTTAVAT MUSIIKKIKIRJASTOIHIN?
2) MITÄ OVAT MUSIIKIN SISÄLLÖT KIRJASTOSSA? MIETI ASIAA LAAJASTI KOKOELMAN ULKOPUOLELTA.
12
      
   12   13   14   15   16