Page 46 - Aania_Tulevaisuudesta_Musiikkijulkasu
P. 46

         5
    Aine
 iston lainaamisen lisäksi kirjas- tossa vietetään yhä enemmän aikaa ja sinne tullaan viihtymään. Kirjasto voi
    toimia ”yhteisön olohuoneena”. Kirjastoissa on toteutettu uusia sosiaalisen kanssakäymisen tapoja, tapahtumia ja työpajoja, sekä lisätty yhdessä harrastamiseen ja opiskelemiseen soveltuvia tiloja. Hiljaisten ja yksityisten tilojen tarve ei kuitenkaan ole kadonnut.
Jotta kirjastoon olisi mukava tulla ja siellä myös syntyisi vuorovaikutusta ja yhtei- söllisyyttä, kirjastosta on koetettava tehdä mahdollisimman vetoava ja saavutettava, eri käyttäjäryhmät huomioon ottaen. Ark- kitehtonisia ratkaisuja on hankala muuttaa jo olemassa olevissa rakennuksissa, mutta kokoelmatilan kutsuvuutta voi lisätä aset- tamalla aineistot houkuttelevasti ja helposti hahmotettavasti esille sekä kiinnittämällä huomiota värikkyyteen ja esteettömyyteen. Mukaviksi ja kodikkaiksi suunnitellut tilat sekä käyttäjien suunnitteluun mukaan ottaminen luovat yhteisöllisyyttä tukevaa tunnelmaa. (Rauhala 2016)
SANNE NYHOLMIN KIRJASSA VISUSTI KIRJASTOSSA : VISUAALISESTI HOUKUTTELEVAT ESILLEPANOT JA TILARATKAISUT ON PALJON HYVIÄ VINKKEJÄ AINEISTON ESILLEPANOJEN
JA KIRJASTOTILAN ELÄVÖITTÄMISEEN.
     44
 Monipuoliset tilat


   44   45   46   47   48