Tampere on laajentunut käytännöllisesti katsoen koko 1900-luvun ajan. Sinä aikana nykyisen kantakaupungin luonto on muuttunut täysin. Kun Tampere vuosisadan alussa oli vielä tiiviisti kosken ympärillä, olivat Iidesjärven rannat vielä viljelyssä. Siellä olivat Turtolan, Nekalan ja Muotialan kartanoiden pellot. Järvellä kalastettiin ja se oli lasten uimapaikka. Järven itäpää avautui tulvaluhdaksi aina Aakkulanharjuun asti. Ennen Hervannan valtaväylän rakentamista Iidesjärvi olikin Suomen merkittävimpiä lintujärviä.

Kaupungin laajetessa perustettiin teollisuuden kaatopaikka Iiidesjärven rantaan, nykyisen Nekalantien varteen. Kaatopaikka pilasi Nekalan lasten uimavedet, kalastuskin koettiin vähän arveluttavana. Myöhemmin kaatopaikka suljettiin ja uusi perustettiin "kauas korpeen", nykyisen Hervannan ammattikoulun paikalle.

Hervannan valtaväylän rakentaminen 1970-luvun alussa erotti itäpään luhdan ja nykyisen Iidesjärven toisistaan. Itäpää ojitettuna kuivui ja pensoittui. Yksi Suomen parhaimmista lintujärvistä oli näin menetetty. Nykyisin alueella on harjoituskenttä golfin pelaajille, kaupungin multavarasto- ja taimistoalue.

Kaupungin maaperän jatkuva rehevöityminen on muuttanut erityisesti Iidesjärveä. Järvi on herkkä rehevöitymään, koska sen vesitilavuus on pieni ja veden vaihtuvuus suhteellisen hidasta. Voimakas ravinteiden kertyminen on johtanut läpi kesän kestäviin leväkukintoihin ja talvella täytyy pitää pumpun avulla auki isoa sulaa järven pohjoisrannalla, etteivät kalat kuolisi happikatoon.

Järven arvo virkistyskäyttöä ajatellen on pudonnut romahdusmaisesti. Vesi haisee aika ajoin selvästi, järvi on täysin leväpuuron peitossa eikä pohjalla keskiosissa ole juuri elämää. Myös asukkaat ovat reagoineet Iidesjärven alennustilaan, järvestä ei enää välitetä: kun ECOPLAN:n tutkijat kartoittivat veneellä järven lajistoa kesällä 1999, kellui järvessä muun roskan ohella tietokoneen näyttöpääte. Mutta kalaa on silti paljon!

Tutkijoiden liikkuessa järvellä monet lähialueen asukkaat tulivat keskustelemaan ja ilmaisivat huolensa järven huonosta kunnosta. Vanhimmat asukkaat muistivat vielä, kuinka hieno paikka järvi oli joskus ollut. Entisestä Tampereen helmestä on huonon kohtelun vuoksi tullut ongelma, erityisesti kaupunkisuunnittelun ongelma. Mitä järvelle pitäisi tehdä?

 

[TAKAISIN]