Etusivu
Kaupunkiluonto
Metsätyypit
Tuore kangasmetsä
Kuiva kangasmetsä
Lehto on runsaslajinen metsätyyppi
Lehdon maaperä
Lehdon pohjakerros
Lehdon kenttäkerros on runsaslajinen
Lehdoissa on runsaasti pensaita
Lehtipuut
Koivu
Haapa
Pihlaja
Leppä
Tuomi
Jalot lehtipuut
Kuvia Tampereelta
Sisällysluettelo
Lehtipuut

Lehtipuiden leveät, ohuet lehdet haihduttavat runsaammin vettä kuin havupuiden kapeat neulaset. Lehtipuut ovatkin sopeutuneet ravinteikkaille, kosteapohjaisille maille, joilla vettä on riittävästi saatavilla.

Yleisimmät lehtipuumme ovat raudus- ja hieskoivu sekä tikkojen suosima haapa. Koivu, haapa ja pihlaja viihtyvät kaikilla metsätyypeillä. Kuivemmat lehdot ovat yleensä koivuvaltaisia ja tuoreissa lehdoissa, esimerkiksi puronotkelmissa ja tulvarannoilla, kasvaa koivun lisäksi runsaasti leppää. Pajupensaista raita voi kasvaa puuksi lehtojen ravinteikkaassa maaperässä.

Tampereella lehtipuut valtaavat kaupunkimetsiä. Jalojen lehtipuiden lisäksi pihlajat ovat runsastuneet kymmenen viime vuoden aikana. Merkittäviä pihlajan levittäjiä ovat tilhet ja rastaat, jotka syövät istutettujen pihlajien marjoja ja ulostavat siemenet lähimetsiin yöpymispuiden alle.