Etusivu
Kaupunkiluonto
Kaupunkiluonto on muuttumassa
Kaupungissa viihtyvät monet lajit
Parhaat paikat Tampereella
Kasvilajisto Tampereella
Nisäkkäät kaupungissa
Lintupaikat Tampereella
Iidesjärvi
Puolisukeltajat viihtyvät rehevissä vesissä
Lielahti ja Jalkasaari
Näsijärvellä on edustava karujen vesilintujen lintulajisto
Kaupunkibiotoopit -elinympäristöt kaupungissa
Metsätyypit
Kuvia Tampereelta
Sisällysluettelo
Puolisukeltajat viihtyvät rehevissä vesissä

Iidesjärven matalat, runsaskasvustoiset rantavedet tarjoavat ravinnon monille vesilinnuille, kahlaajille sekä runsaalle rantalinnustolle. Vesilinnuista puolisukeltajat hakevat ravintonsa matalista rantavesistä ja pintakasvillisuuden seasta. Puolisukeltajan pyrstö jää veden pinnan yläpuolelle, kun se sukeltaa ravintoa veden alta. Puolisukeltajista sinisorsa (kuvassa) talvehtii useissa kaupungeissamme.

Syvemmällä avovedessä ruokailevat puolestaan kokosukeltajat, jotka käyttävät ravinnokseen joko pieniä kaloja tai pohjaeläimiä. Ravintoa hakiessaan ne sukeltavat kokonaan veden pinnan alle.

Kokosukeltajan ja puolisukeltajan erottaa paitsi sukellustavasta myös lentoonlähtötavasta. Kokosukeltaja raskaampana juoksee pitkin veden pintaa, kun puolisukeltaja ponnahtaa pinnasta lentoon muutaman askeleen jälkeen. Katso videonäytteitä ja päättele, ovatko kuvatut lajit koko- vai puolisukeltajia: lapasorsa, telkkä, kuikka.

  PainaPaina