Etusivu
Kaupunkiluonto
Kaupunkiluonto on muuttumassa
Kaupungissa viihtyvät monet lajit
Parhaat paikat Tampereella
Kasvilajisto Tampereella
Nisäkkäät kaupungissa
Hirvi ja kettu
Lintupaikat Tampereella
Kaupunkibiotoopit -elinympäristöt kaupungissa
Metsätyypit
Kuvia Tampereelta
Sisällysluettelo
Nisäkkäät kaupungissa

Useat nisäkäslajit liikkuvat yöllä ja aamun ensimmäisinä tunteina, jonka vuoksi niitä ei näe kovinkaan usein. Aikaisemmin ajateltiinkin, että kaupungeissa ei juuri luonnonvaraisia nisäkkäitä ole. Viime vuosien tutkimuksissa on kuitenkin selvinnyt, että kaupunkiympäristössä elää monia nisäkkäitä aina hirvistä liito-oravaan. Tampereella kantakaupungin alueella elää pysyvästi mm. hirviä, kettuja, mäyriä ja supikoiria sekä liito-oravia. Aivan ydinkeskustassa elää mm. siiliä, lepakoita (pohjanlepakko ja viiksisiippa), rusakoita, vesimyyriä ja oravia. Piisami viihtyy kantakaupungin rehevissä vesistöissä, ja karhu on tavattu Kaupissa 1990-luvulla.

Kartalle on merkitty vain keskusta-alueen havaintoja. Yksi piste voi merkitä useampaa yksilöä samalla alueella.

  Paina