Etusivu
Kaupunkiluonto
Kaupunkiluonto on muuttumassa
Harjumänniköt ovat muuttumassa lehdoiksi
Tampereen luonto on muuttumassa nopeasti
Kehityksen suunta
Kaupungissa viihtyvät monet lajit
Parhaat paikat Tampereella
Kaupunkibiotoopit -elinympäristöt kaupungissa
Metsätyypit
Kuvia Tampereelta
Sisällysluettelo
Kaupunkiluonto on muuttumassa

Parin viime vuosikymmenen aikana muutos kaupunkiluonnossa on ollut nopea. Paikka paikoin kasvitulokkaat ovat jopa syrjäyttämässä alkuperäisen lajiston. Esimerkiksi Tampereen Kalevankankaalla ja Pyynikillä kuiva kangasmetsä on muuttumassa lehdoksi. Samansuuntaisia muutoksia on havaittavissa myös Nokialla, Lappeenrannassa ja pääkaupunkiseudulla.

Tärkeimpiä syitä muutoksiin ovat lisääntynyt lemmikkieläinten määrä kaupungeissa sekä lisääntynyt yksityisautoilu. Ne rehevöittävät maaperää uusille lajeille soveliaaksi kasvualustaksi. Puistojen ja puutarhojen istutukset toimivat uusien lajien leviämiskeskuksina. Myös kaupunkialueiden vesistöt ovat rehevöitymässä ja niihin on levinnyt uusia lajeja. Tampereella erityisesti Iidesjärvessä muutokset ovat olleet erittäin suuria ja nopeita.

Alkuperäinen luonto voi säilyä vain siellä, missä ihmisen vaikutus on vähäinen. Edustavia alkuperäisluonnon kohteita löytyy Tampereella vasta kauempaa kantakaupungin ulkopuolelta.

  Paina