Page 7 - Aania_Tulevaisuudesta_Musiikkijulkasu
P. 7

Sisällys
1 Musiikkikirjastolainen muuttuvassa maailmassa........................................7
2 Formaattien kirjo ja musiikkikokoelmien kohtalo ....................................15
3 Aineistosta elämykseksi – musiikin vinkkaaminen................................. 27
4 Ammattilainen tiedon lähteillä......................................................................... 35
5 Monipuoliset tilat.................................................................................................... 43
6 Musiikkitapahtumat tarjoavat elämyksiä ja yhteisöllisyyttä................51
7 Kirjasto oppimisen tukena.................................................................................. 63
8 Avoimin mielin verkostoitumaan.....................................................................71
9 Ihmisten tavoittamista ja vuoropuhelua ...................................................... 79
Lähteet
   5   6   7   8   9