• Etusivu
 • Pispankatu 14
 • Pispankatu 16
 • Pispankatu 18
 • Pispankatu 19 A
 • Pispankatu 19 B
 • Pispankatu 20
 • Pispankatu 21
 • Pispankatu 22
 • Pispankatu 23 A
 • Pispankatu 23 B
 • Pispankatu 24
 • Pispankatu 25 A
 • Pispankatu 25 B
 • Pispankatu 26
 • Pispankatu 27
 • Pispankatu 28
 • Pispankatu 29
 • Pispankatu 30
 • Pispankatu 31
 • Pispankatu 32
 • Pispankatu 33
 • Pispankatu 35 B
 • Pispankatu 37
 • Pispankatu 39 B
 • Pispankatu 49
 • Pispankatu 51

 • 270. KOHDEINVENTOINTI PISPANKATU 39 B  1. Lääni
  2. Kunta
  3. Kohde
  4. Kylä/rek.nro
  5. Kaup.osa/Kortteli/Talo
  6. Kohdetyyppi
  7. Peruskartta/koordin.
  8. Osoite
  9. Omistaja ja omistajan osoite
  Länsi-Suomi
  Tampere


  Ylä-Pispala/1040/32

  2123 09/84 916 m, 21 609 m
  Pispankatu 39 B, 33250 Tampere

  10. Rakennuksen kuvaus

  Rakennus n:o
  Nyk.käyttö
  Alkup.käyttö
  Rak.aika
  Suunnittelija
  Kerrosluku
  Perusta
  Runko
  Kattomuoto
  Kate
  Vuoraus
  Ulkovärit
  Kunto
  Erityispiirteet
  1
  asuinrakennus
  asuinrakennus
  1925
  Antti Järvinen
  (1)+1+(1)
  betoni
  ranko
  mansardi, frontonit etelään
  saumattu pelti
  vaaka, vintti pysty
  sininen
  hyvä

  11. Rakennushistoria

  Rakennus sijaitsee uudisrakennuksen takana keskellä korttelia. Rinne laskee melko jyrkästi rakennuksen takana etelään. Rakennus on pohjaltaan L-kirjaimen muotoinen ja se koostuu vuonna 1925 rakennetusta osasta sekä uudesta laajennuksesta. Rakennuksen vanhan osan on rakentanut ja suunnitellut muurari Antti Järvinen. Järvinen sai rakennusmateriaalin Särkäniemen sahalta. Järvinen asui itse alakerran asunnossa ja piti vuokralaisia yläkerrassa. Rakennus on ollut alun perin suorakaiteen muotoinen pohjaltaan, runko on ollut kapea, vain yhden huoneen levyinen. Rakennuksen koillissivulla on alkuperäinen harjakattoinen kuisti, jossa on moniruutuiset ikkunat. Rakennuksessa on ollut kaksi huoneen ja keittiön asuntoa, toinen on ollut pääkerroksessa, toinen yläkerrassa. Myös kivijalassa on ollut mahdollisesti hellahuoneen asunto. Rakennuksen lounaissivulla on tallella kaksi alkuperäistä yhdeksänruutuista ikkunaa, rakennuksen päädyssä on ollut yläosasta moniruutuinen T-ikkuna.

  Rakennus on peruskorjattu melko voimakkaasti 1990-luvulla ja rakennusta on laajennettu itäpäädystä toisella suorakaiteen muotoisella osalla, jolloin pohjasta on muodostunut L-kirjaimen muotoinen. Uuden osan koillispäädystä on sisäänkäynti puisen pylvään kannatteleman katoksen kautta. Toisessa päädyssä on erkkeri-ikkuna. Uudessa osassa on mahdollisesti kaksi huonetta pääkerroksessa. Osat on liitetty toisiinsa tyylikkäästi, yhdistävänä tekijänä on myös se, että molemmissa osissa on mansardikatot saumatusta pellistä, samanlainen ulkovuori vaakalaudasta, korkea kivijalka ja kapea runko.

  Piha-aluetta jää vähän ja siellä kasvaa muutama puu sekä sireenipensasta.

  12. Lähiympäristö

  Rakennuksen ympäristössä on muutamia uudisrakennuksia sekä naapurissa hyvin säilynyt 20-luvulla rakennettu suurehko vuokratalo. Rinne laskee takapihalla jyrkästi etelään.

  13. Säilymisedellytykset

  14. Luettelointiperuste

  Rakennus on muurari Antti Järvisen vuonna 1925 rakentama mansardikattoinen, alun perin huoneen ja keittiön käsittänyt kapearunkoinen, rankorakenteinen talo, joka on peruskorjattu ja jota laajennettu 1990-luvulla. Rakennus on nykyisin laajennuksesta johtuen pohjaltaan L-kirjaimen muotoinen. Rakennus on muuttunut ulkoasultaan laajennuksen ja peruskorjauksen vuoksi melko paljon.

  15. Rakennushistoriallinen
  16. Historiallinen
  17. Maisemallinen

  Ylös

  18. Kulttuurihistoriallinen arvo _

  19. Ote peruskartasta tai asemapiirros

  Ks. liite (Pirkanmaan maakuntamuseon arkisto)

  20. Pohjapiirros tai tietoja sisätiloista

  Ks. liite (Pirkanmaan maakuntamuseon arkisto)

  21. Valokuvat

  Ks. sivun yläosa

  22. Lähteet

  TTKK:n inventointilomake, täyttäjä Jorma Peltonen

  23. Suullisia tietoja antaneet

  24. Liitteet

  Pohjapiirustus (Pirkanmaan maakuntamuseon arkistossa).

  25. Lomakkeen täyttäjä, päiväys

  Anu Eerikäinen, 17.7.2002.

  Ylös