Aaltonen, Wäinö
Aarnio, Milja
Ahola, Teija-Tuulia
Andersson, Jan-Erik
Berg, Hans-Christian
Cavén, Kari
Chopin
Finne, Gunnar
Gryta, Radoslaw
Haukkavaara, Veikko
Haupt, Matti
Heino, Raimo
Helenius, Simo
Hietanen, Jussi
Hietanen, Unto
Hiironen, Eero
Hiltunen, Eila
Huhtamo, Kari
Hämäläinen, Leila
Jaanisoo, Hanna
Jaanisoo, Villu
Jaanisoo, Villu/Mukala, Jorma
Jansson, Viktor
Juvonen, Mauno
Jylhä, Pekka
Jämsä, Aarne
Kaivanto, Kimmo
Kalkamo, Matti
Kallinen, Jarmo
Karjula, Pasi/Vuokola, Marko
Kauhanen, Pekka
Kivijärvi, Harry
Kiviniemi, Petri
Kivioja, Mauno
Konttinen, Heikki
Koskinen, Antero
Kotilainen, Teuvo
Kuronen, Matti
Lampi, Marra
Lappalainen, Arto
Leppänen, Lauri
Liipola, Yrjö
Maasalo, Antti
Mukala, Jorma/Jaanisoo, Villu
Munsterhjelm, John
Mäkinen, Pertti
Mäntynen, Jussi
OLO
Papinaho, Pentti
Perko, Tomi/Schakir, Tülay
Petäjä, Sisko
Pietilä, Tuulikki
Porila, Evert
Pullinen, Laila
Rautalin, Richard
Renvall, Essi
Ruokolainen, Timo
Räike, Kauko
Sakki, Terho
Salmi, Kauko
Sarpaneva, Timo
Schakir, Tülay/Perko, Tomi
Silvennoinen, Erkki
Sipiläinen, Anneli
Siren, Hannu
Suikkanen, Marjo
Sundholm, Ann
Taleva, Aimo
Tarkka, Kaarina
Tukiainen, Aimo
Tynys, Arvi
Utriainen, Raimo
Vainio, Merja
Varja, Heikki
Vihriälä, Hanna
Wikström, Emil
Virolainen, Heikki
Vuokola, Marko/Karjula, Pasi
Väätti, Ilkka


veistosten
etusivulle