Muistolaatat
Etusivu Henkilön muistolle Tapahtuman muistolle   Julkiset veistokset ja monumentit
 

LAATTALUETTELOT:

Aakkosjärjestys
Aikajärjestys
 

TAMPEREEN KAUPUNGIN PALON MUISTOLAATTA
1965

Kuvanveistäjä Sisko Petäjä
Ylioppilastalo, Kauppakatu 10
pronssi
50x73

Laatan teksti

TÄMÄN TONTIN POH-
JOISLAIDALLA SYTTYI
19.8.1865 TULIPALO
JOKA TUHOSI TAMPE-
REEN KESKUSTASTA
KOKONAAN 27 JA
OSITTAIN 6 TALOA.
PALON SEURAUKSENA
1868 VAHVISTETUSSA
ASEMAKAAVASSA LEVI-
TETTIIN HÄMEENKA-
TUA JA HÄMEENPUIS-
TOA SEKÄ LUOTIIN UU-
SIA PUISTOKATUJA.Tampere-Seuran esityksestä Tampereen kaupunginhallitus teetti Tampereen palon muistolaatan, joka paljastettiin 100 vuoden kuluttua tapahtumasta. Muistolaattasuunnitelma tilattiin kuvanveistäjä Sisko Petäjältä. Paljastusjuhlallisuudet sisältyivät 11.Tampereen päivän ohjelmaan 1.10.1965. Kaksi palosotilasta muodosti kunniavartion laatan molemmin puolin, kun kaupunginvaltuuston toinen varapuheenjohtaja Matti Salminen piti paljastuspuheen. Tampere-Seuran puheenjohtaja U. S. Jokinen esitti kiitoksen seuran tekemän aloitteen toteuttamisesta.

Lauantai-iltana 19.8.1865 syttyi Tampereella tulipalo, jossa tuhoutui kokonaan 27 taloa ja osittain kuusi taloa. Kaikkiaan 516 henkilöä jäi palon seurauksena kodittomaksi. Kaupungin asukasluku oli tuolloin 5 500, joten 10 % kaupunkilaisista menetti kotinsa. Palo alkoi kauppias C. J. Hildenin tonttien ulkorakennuksesta (nyk. Kauppakatu 10, Puutarhakatu 17). Palon syttymissyytä tutkittiin, mutta se jäi selvittämättömäksi.

Vuosikymmeniä myöhemmin kerrottiin, että palo olisi saanut alkunsa tallinparvella nukkuneiden renkien piipunpoltosta. Kun kaupungin asemakaavaa palon jälkeen laajennettiin, vahvistettiin sen myötä Esplanadin leveydeksi 100 kyynärää eli 60 metriä. Hämeenkadun leveydeksi vahvistettiin 50 kyynärää eli 30 metriä. Tätä voidaan pitää kaupunkikuvallisesti palon myönteisenä seurauksena vielä tänäkin päivänä.