Kaava 8913

04/12/2023 kello 19:27:11

Dokumentit


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
8913_o_a_s_20220407.pdf

Hyväksytyt
8913_havainne_20221011.pdf
8913_kaava_20221011.pdf
8913_kaavakuvaus_20221011.pdf

Vireillä olevat kaavatyöt kartalla | Kaavoitusyksikkö
Tampereen kaupunki
© kaupunkiympariston suunnittelu, asemakaavoitus