Kaava 8876

07/06/2023 kello 15:21:51

Dokumentit


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
8876_linnainmaan_varikko_oas_liite_20220804.pdf
8876_o_a_s_20220804.pdf

Vireillä olevat kaavatyöt kartalla | Kaavoitusyksikkö
Tampereen kaupunki
© kaupunkiympariston suunnittelu, asemakaavoitus