Kaava 8862

27/11/2022 kello 17:29:31

Dokumentit


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
8862_o_a_s_tark_20220926.pdf

Luonnosvaiheen dokumentit
8862_luonnos_havainnekuvat_20220926.pdf
8862_luonnos_kaava_20220926.pdf
8862_luonnos_kaavakuvaus_20220926.pdf
8862_luonnos_katusuunnitelma_20220926.pdf
8862_luonnos_kuntatekniikka_yleisuunnitelma_20220926.pdf
8862_luonnos_tiesuunnitelma_20220926.pdf
8862_o_a_s_palaute_ja_vastineraportti_20220926.pdf
8862_vt12_kt65_parantaminen_aluevaraussuunnitelma_20220926.pdf
8862_vt12_kt65_parantaminen_aluevaraussuunnitelmakartta_20220926.pdf

Selvitysaineisto
8862_luonnos_lepakkoraportti_20220926.pdf
8862_luonnos_liikenteen_toimivuustarkastelu_20220926.pdf
8862_luonnos_luontoselvitysraportti_20220926.pdf

Vireillä olevat kaavatyöt kartalla | Kaavoitusyksikkö
Tampereen kaupunki
© kaupunkiympariston suunnittelu, asemakaavoitus