Kaava 8832

21/06/2024 kello 21:10:18

Dokumentit


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
8832_ehdotus_hanke-esite_paivitetty_20220307.pdf
8832_lielahden_ys_nykytila_ja_tavoitteet_20210510.pdf

Luonnosvaiheen dokumentit
8832_luonnos_kaavakuvaus_20211004.pdf
8832_luonnos_liikenteen_yleissuunnitelma_20211004.pdf
8832_luonnos_liite_ve1_kiinteistorajat_pysakointi_viitasammakot_20211004.pdf
8832_luonnos_liite_ve2_kiinteistorajat_pysakointi_viitasammakot_20211004.pdf
8832_luonnos_suunnitelma_ve1_maankaytto_20211004.pdf
8832_luonnos_suunnitelma_ve2_maankaytto_20211004.pdf
8832_luonnos_vaikutusten_arvioinnit_kooste_20211004.pdf

Ehdotusvaiheen dokumentit
8832_ehdotus_kaavakuvaus_20220307.pdf
8832_ehdotus_liikenneselvitys_20220307.pdf
8832_ehdotus_liitekartat_20220307.pdf
8832_ehdotus_maankaytto_yleissuunnitelmakartta_20220307.pdf
8832_ehdotus_vaikutusten_arvioinnit_20220307.pdf

Selvitysaineisto
8832_hulevesien_hallinnan_liitteet_1_2.pdf
8832_ilmastoselvitys.pdf
8832_kaupallinen_selvitys.pdf
8832_kaupan_selvitys_lielahti_hiedanranta.pdf
8832_kunnallistekniikan_ja_hulevesien_hallinnan_ys.pdf
8832_kunnallistekniikan_liitteet_3_4_5a_5b.pdf
8832_kunnallistekniikan_rakennettavuusselvitys.pdf
8832_liikenneselvityksen_liitteet.pdf
8832_liikenneselvitys.pdf
8832_luontotietoselvitys.pdf
8832_melu-_ja_tarinaselvitys.pdf
8832_nykytila_ja_tavoitteet_raportti.pdf
8832_taloustarkastelu.pdf
8832_viitasammakkoselvitys_2021.pdf
8832_viitasammakkoseuranta_2022.pdf

Hyväksytyt
8832_ehdotusvaiheen_palauteraportti.pdf
8832_kaavakuvaus.pdf
8832_kartta.pdf
8832_vaikutusten_arvioinnin_kooste.pdf

Vireillä olevat kaavatyöt kartalla | Kaavoitusyksikkö
Tampereen kaupunki
© kaupunkiympariston suunnittelu, asemakaavoitus