Kaava 8832

11/08/2022 kello 21:02:01

Dokumentit


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
8832_ehdotus_hanke-esite_paivitetty_20220307.pdf
8832_lielahden_ys_nykytila_ja_tavoitteet_20210510.pdf

Luonnosvaiheen dokumentit
8832_luonnos_kaavakuvaus_20211004.pdf
8832_luonnos_liikenteen_yleissuunnitelma_20211004.pdf
8832_luonnos_liite_ve1_kiinteistorajat_pysakointi_viitasammakot_20211004.pdf
8832_luonnos_liite_ve2_kiinteistorajat_pysakointi_viitasammakot_20211004.pdf
8832_luonnos_suunnitelma_ve1_maankaytto_20211004.pdf
8832_luonnos_suunnitelma_ve2_maankaytto_20211004.pdf
8832_luonnos_vaikutusten_arvioinnit_kooste_20211004.pdf

Ehdotusvaiheen dokumentit
8832_ehdotus_kaavakuvaus_20220307.pdf
8832_ehdotus_liikenneselvitys_20220307.pdf
8832_ehdotus_liitekartat_20220307.pdf
8832_ehdotus_maankaytto_yleissuunnitelmakartta_20220307.pdf
8832_ehdotus_vaikutusten_arvioinnit_20220307.pdf

Selvitysaineisto
8832_ehdotus_hulevesiselvitys_20220307.pdf
8832_ehdotus_hulevesiselvitys_liite_1_valuma_aluekartta_20220307.pdf
8832_ehdotus_hulevesiselvitys_liite_2_suunnitelmakartta_20220307.pdf
8832_ehdotus_ilmastoselvitys_20220307.pdf
8832_ehdotus_kaupallinen_selvitys_20220307.pdf
8832_ehdotus_kunnallistekninen_rakennettavuusselvitys_20220307.pdf
8832_ehdotus_kunnallistekninen_suunnitelma_luonnos_20220307.pdf
8832_ehdotus_lielahti_hiedanranta_kaupan_selvitys_20220307.pdf
8832_ehdotus_liikenneselvitys_liite1_tilavaraustarkastelut_ja_tyyppipoikkileikkaukset_20220307.pdf
8832_ehdotus_liikenneselvitys_liite2_luonnosvaiheen_liikennetarkastelut_20220307.pdf
8832_ehdotus_liikenneselvitys_liite3_lielahdenkadun_toimivuustarkastelut_20220307.pdf
8832_ehdotus_melu-_ja_tarinaselvitys_20220307.pdf
8832_luonnos_luontotietoselvitys_20211004.pdf
8832_luonnos_viitasammakkoselvitys_20211004.pdf

Palautelomake

Tällä lomakkeella voit lähettää palautetta tai kysyä lisätietoja kaavasta 8832

8832 asemakaava palaute/kysymys :

Nimi

Sähköposti


Vireillä olevat kaavatyöt kartalla | Kaavoitusyksikkö
Tampereen kaupunki
© kaupunkiympariston suunnittelu, asemakaavoitus