Kaava 8804

06/02/2023 kello 21:05:09

Dokumentit


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
8804_o_a_s_20201126.pdf
8804_o_a_s_palaute_yhteenveto_20210308.pdf
8804_o_a_s_tark_20221117.pdf
8804_valmisteluaineistoa.pdf

Luonnosvaiheen dokumentit
8804_luonnos_havainne_20221117.pdf
8804_luonnos_kaava_20221117.pdf
8804_luonnos_kaavakuvaus_20221117.pdf
8804_luonnos_seurantalomake_20221117.pdf
8804_peltolammi_rakentamistapaohje_20221117.pdf

Selvitysaineisto
8804_hulevesi_yleissuunnitelma_20221111.pdf
8804_kadut_viheralueet_kuntatekniikka_selvityskooste_20221111.pdf
8804_kadut_yleissuunnitelma_20221111.pdf
8804_lahokaviosammalselvitys_20210527.pdf
8804_lepakkotarkistus_20201127.pdf
8804_liikennetarinamittaus_20210527.pdf
8804_liikenneverkko_20210624.pdf
8804_liito_oravaselvitys_2021.pdf
8804_maisema_analyysi_viheryleissuunnitelma_20221111.pdf
8804_meluselvitys_20210902.pdf
8804_rakennettavuusselvitys_20220921.pdf
8804_rakennushistoriaselvitys_20191129.pdf
8804_vesihuolto_yleissuunnitelma_20221111.pdf
peltolammi_lakalaiva_yleissuunnitelma_2019.pdf
peltolammi_yleissuunnitelma_2010.pdf
tampereen_1960_ja_1970_luvun_asuinalueiden_inventoint_ja_arvottaminen_2010.pdf

Vireillä olevat kaavatyöt kartalla | Kaavoitusyksikkö
Tampereen kaupunki
© kaupunkiympariston suunnittelu, asemakaavoitus