Kaava 8798

27/03/2023 kello 01:58:10

Dokumentit


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
8789_viitesuunnitelma.pdf
8798_o_a_s_20200109.pdf
8798_o_a_s_tark_20210531.pdf
amuri_loppuraportti_ote.pdf

Luonnosvaiheen dokumentit
8798_aloitusvaihe_palautetiivistelma.pdf
8798_luonnos_kaava_ve_a_20210531.pdf
8798_luonnos_kaava_ve_b_20210531.pdf
8798_luonnos_kaava_ve_c_20210531.pdf
8798_luonnos_kaavakuvaus_20210531.pdf
8798_luonnos_kysymyksetjavastaukset_20210621.pdf
8798_viitesuunnitelma.pdf

Ehdotusvaiheen dokumentit
8798_ehdotus_kaava_20220816.pdf
8798_ehdotus_kaavakuvaus_20220816.pdf
8798_ehdotus_seurantalomake_20220816.pdf
8798_viitesuunnitelma_20220531.pdf

Selvitysaineisto
8798_hulevesisuunnitelma.pdf
8798_korttelikokonaisuus_20220603.pdf
8798_kulttuurihistoriallisen_arvon_selvitys_20220202.pdf
8798_liikennemeluselvitys.pdf
8798_luonnosvaihe_palaute_ja_vastineraportti_20220606.pdf
8798_luonnosvaiheen_lausunnot.pdf
8798_pihasuunnielma.pdf
8798_viherkerroinlaskenta.pdf
rakennetun_kulttuuriympariston_inventointi_2016.pdf

Vireillä olevat kaavatyöt kartalla | Kaavoitusyksikkö
Tampereen kaupunki
© kaupunkiympariston suunnittelu, asemakaavoitus