Kaava 8793

28/11/2023 kello 21:22:00

Dokumentit


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
8793_o_a_s_tark_20230619.pdf

Luonnosvaiheen dokumentit
8793_katusuunnitelmakartta.pdf
8793_kuivaamonaukion_yleissuunnitelma_20220516.pdf
8793_kunnallistekniikan_ys_20220429.pdf
8793_kuntatekniikan_yleissuunnitelma_ja_tasaus_20220516.pdf
8793_liikenneverkko_ja_katusuunnitelmat.pdf
8793_luonnos_kaava_20220516.pdf
8793_luonnos_kaavakuvaus_20220516.pdf
8793_luonnos_seurantalomake_20220516.pdf
8793_palauteraportti_20220516.pdf
8793_pihasuunnitelma_20220516.pdf
8793_puistoyleissuunnitelma_20220519.pdf
8793_rakentamistapaohje_20220516.pdf
8793_viitesuunnitelma_20220516.pdf
8793_viranomaisneuvottelu_muistio_20210322.pdf
8793_viskooosipuiston_yleissuunnitelma_20220516.pdf

Ehdotusvaiheen dokumentit
8793_ehdotus_kaava_20230815.pdf
8793_ehdotus_kaava_tark_20231107.pdf
8793_ehdotus_kaavakuvaus_20230815.pdf
8793_ehdotus_kaavakuvaus_tark_20231107.pdf
8793_ehdotus_rakentamistapaohje_20230815.pdf
8793_ehdotus_rakentamistapaohje_tark_20231107.pdf
8793_ehdotus_seurantalomake_20230815.pdf
8793_ehdotus_seurantalomake_tark_20231107.pdf
8793_ehdotus_viitesuunnitelma_20230815.pdf
8793_ehdotus_viitesuunnitelma_tark_20231107.pdf
8793_katusuunnitelma_20230705.pdf
8793_katusuunnitelma_tark_20231107.pdf
8793_kaupunkikuvallinen_visio_20230517.pdf
8793_keskuspuiston_yleissuunnitelma_20230815.pdf
8793_keskuspuiston_yleissuunnitelma_tark_20231107.pdf
8793_korttelipihojen_viitesuunnitelma_20230815.pdf
8793_korttelipihojen_viitesuunnitelma_tark_20231107.pdf
8793_kuivaamonaukion_yleissuunnitelma_20230705.pdf
8793_kunnallistekniikan_yleissuunnitelma_20220516.pdf
8793_kunnallistekniikan_yleissuunnitelman_selostus_20220516.pdf
8793_liikenne-_ja_katusuunnitelmat_20220509.pdf
8793_palauteraportti_aloitusvaiheesta_20220516.pdf
8793_palauteraportti_luonnosvaiheesta_20230815.pdf
8793_pysakointilaitoksen_pihasuunnitelma_20230524.pdf
8793_vastine_muistutuksiin_ja_lausuntoihin_20231107.pdf
8793_viranomaisneuvottelun_muistio_20210322.pdf
8793_viskoosipuiston_yleissuunnitelma_20230815.pdf
8793_viskoosipuiston_yleissuunnitelma_tark_20231107.pdf

Selvitysaineisto
8793_haitta-ainetutkimukset_ja_puhdistustarve_20221014.pdf
8793_hiilijalanjalkilaskelma_20220513.pdf
8793_hulevesiselvitys_20230627.pdf
8793_maaperan_kunnostuksen_yleissuunnitelma_20190619.pdf
8793_melu_ja_runkomeluselvitys_20220509.pdf
8793_melu_ja_runkomeluselvitys_taydennetty_20231029.pdf
8793_rakennetun_ympariston_selvitys_osa_c.pdf
8793_rakennetun_ympariston_selvitys_osa_d.pdf
8793_rakennetun_ympariston_selvitys_osat_a_b_e_f.pdf
8793_tarinaselvitys_20220224.pdf
8793_tuulisuus-_ja_pienilmastoselvitys_20230630.pdf
8793_varjoanalyysi_20230509.pdf
8862_8793_lepakkoselvitys_20211110.pdf

Vireillä olevat kaavatyöt kartalla | Kaavoitusyksikkö
Tampereen kaupunki
© kaupunkiympariston suunnittelu, asemakaavoitus