Kaava 8792

04/12/2023 kello 19:21:42

Dokumentit


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
8792_o_a_s_20190926_tark_20220822.pdf
8792_o_a_s_20190926_tark_20220822_tark_20231107.pdf

Luonnosvaiheen dokumentit
8792_luonnos_alueleikkaukset_20220822.pdf
8792_luonnos_havainnekuva_20220822.pdf
8792_luonnos_hervannan_vv_katuymparistosuunn_20220822.pdf
8792_luonnos_kaava_20220822.pdf
8792_luonnos_kaavakuvaus_20220822.pdf
8792_luonnos_nakymatarkasteluja_20220822.pdf
8792_luonnos_palaute_ja_vastineraportti_20220822.pdf
8792_luonnos_poistettava_kaava_20220822.pdf
8792_luonnos_rakentamistapaohje_20220907.pdf
8792_luonnos_seurantalomake_20220822.pdf

Ehdotusvaiheen dokumentit
8792_ehdotus_kaava_20231107.pdf
8792_ehdotus_kaavakuvaus_20231107.pdf
8792_ehdotus_poistettava_kaava_20231107.pdf
8792_ehdotus_rakentamistapaohje_20231107.pdf
8792_ehdotus_seurantalomake_20231107.pdf
8792_havainneaineisto_kooste_20231107.pdf
8792_havainnepiirros_20231107.pdf
8792_hulevesisuunnitelma_kartta_20231107.pdf
8792_hulevesisuunnitelma_raportti_20231107.pdf
8792_kaupunkikuvalliset_vaikutukset_20231107.pdf
8792_kilpailuehdotukset_kooste_20231107.pdf
8792_liikennesuunnitelma_20231107.pdf
8792_palaute_vastineraportti_20231107.pdf
8792_taideohjelma_20231024.pdf
8792_valaistuksen_yleissuunnitelma_20231017.pdf
8792_vastuullisuussuunnitelma_20231101.pdf
8792_yleiset_ulkoalueet_kartta_20231024.pdf
8792_yleiset_ulkoalueet_kooste.pdf

Selvitysaineisto
8792_energiaselvitys_20220131.pdf
8792_hervannan_valtavayla_katuymparistosuunnitelma_20220815.pdf
8792_kaupunkikuva_kulttuuriymparistoselvitys_20140418.pdf
8792_lampolaitoksen_vaaranarviointi_20200428.pdf
8792_liikenneselvitys_20220503.pdf
8792_liikenteen_toimivuustarkastelu_paivitys_20211110.pdf
8792_liito_oravaselvitys_20200601.pdf
8792_luontoselvitys_20211215.pdf
8792_maapera_pohjavesi_tutkimusraportti_20220314.pdf
8792_meluselvitys_20231027.pdf
8792_rakennushistoriaselvitys_jaahalli_20160511.pdf
8792_savun_leviamismallinnus_20202704.pdf
8792_taloudelliset_vaikutukset_raportti_20230901.pdf
8792_viherverkkoselvitys_20211230.pdf

Vireillä olevat kaavatyöt kartalla | Kaavoitusyksikkö
Tampereen kaupunki
© kaupunkiympariston suunnittelu, asemakaavoitus