Kaava 8792

27/11/2022 kello 18:36:47

Dokumentit


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
8792_o_a_s_20190926_tark_20220822.pdf

Luonnosvaiheen dokumentit
8792_luonnos_alueleikkaukset_20220822.pdf
8792_luonnos_havainnekuva_20220822.pdf
8792_luonnos_hervannan_vv_katuymparistosuunn_20220822.pdf
8792_luonnos_kaava_20220822.pdf
8792_luonnos_kaavakuvaus_20220822.pdf
8792_luonnos_nakymatarkasteluja_20220822.pdf
8792_luonnos_palaute_ja_vastineraportti_20220822.pdf
8792_luonnos_poistettava_kaava_20220822.pdf
8792_luonnos_rakentamistapaohje_20220907.pdf
8792_luonnos_seurantalomake_20220822.pdf

Selvitysaineisto
8792_luonnos_hulevesi_suunnitelmakartta_20220822.pdf
8792_luonnos_hulevesiraportti_20220822.pdf
8792_luonnos_jaahallin_rakennushistoriaselvitys_20220822.pdf
8792_luonnos_kaupunkikuva_kulttuuriymparistoselvitys_20220822.pdf
8792_luonnos_liikenneselvitys_20220822.pdf
8792_luonnos_liikenteen_toimivuustarkastelu_20220822.pdf
8792_luonnos_liito_oravaselvitys_20220822.pdf
8792_luonnos_luontoselvitys_20220822.pdf
8792_luonnos_maapera_ja_pohjavesi_20220822.pdf
8792_luonnos_meluselvitys_20220822.pdf
8792_luonnos_savun_leviamismallinnus_20220822.pdf
8792_luonnos_vaaranarviointi_20220822.pdf
8792_luonnos_viherverkkoselvitys_20220822.pdf

Vireillä olevat kaavatyöt kartalla | Kaavoitusyksikkö
Tampereen kaupunki
© kaupunkiympariston suunnittelu, asemakaavoitus