Kaava 8771

07/12/2022 kello 05:13:28

Dokumentit


Selvitysaineisto
8771_arkeologinen_inventointi_20191202.pdf
8771_hulevesisuunnitelma_20191030.pdf
8771_lausunto_maakuntamuseo.pdf
8771_luontoselvitys.pdf
8771_meluvaikutusten_arviointi.pdf
8771_ollinoja_alikulku_suunn_20200122.pdf
8771_pilaantuneet_maat_tutkimuspiirustus.pdf
8771_pirkanmaa_rak_kulttuuriymp_2016.pdf
8771_raitiotien_katusuunnitelma_luonnos_20200318.pdf
8771_runkomelu_ja_tarinaselvitys.pdf
8771_sellupuisto_yleissuunn_20200305.pdf
8771_siltaleikkaus_luonnos_20190918.pdf
8771_tark_meluselvitys_kartat_20200304.pdf
8771_tasauspiirustus_20191030.pdf
8771_viranomaisneuvottelu_muistio_20191025.pdf
8771_yleisotilaisuus_muistio_20191009.pdf

Hyväksytyt
8771_kaava_20200518.pdf
8771_seurantalomake_20200518.pdf

Vireillä olevat kaavatyöt kartalla | Kaavoitusyksikkö
Tampereen kaupunki
© kaupunkiympariston suunnittelu, asemakaavoitus