Kaava 8770

07/12/2022 kello 05:20:44

Dokumentit


Selvitysaineisto
8770_arkeologinen_inventointi_2015.pdf
8770_kulttuuriymparisto_arkeologia.pdf
8770_luontoselvitys.pdf
8770_maanalaiset_rakenteet.pdf
8770_maapera_ja_maanalaiset_rakenteet.pdf
8770_palaute_ja_vastineraportti.pdf
8770_pirkanmaa_rak_kulttuuriymp_2016.pdf
8770_raitiotie_rakennukset_leikkauksia.pdf
8770_raitiotiekatu_katujarjestelypiirustus_20824_1.pdf
8770_raitiotiekatu_katujarjestelypiirustus_20824_2.pdf
8770_raitiotiekatu_katujarjestelypiirustus_20824_3.pdf
8770_raitotie_pysakkitarkastelu.pdf
8770_rakennuskohdeluettelo_ja_purettavat.pdf
8770_rakennuskortit_tiivistelma.pdf
8770_runkomelu_ja_tarinaselvitys.pdf
8770_vastine_yhdyskuntalautakunnan_ponteen.pdf
8770_vesitorni_rakentamisen_vaikutukset.pdf
8770_vesitorni_tekninen_kartoitus.pdf
8770_viranomaislausunnot.pdf
8770_viranomaisneuvottelu_muistio_20191025.pdf
8770_yleisotilaisuus_muistio_20191009.pdf

Hyväksytyt
8770_kaava_20200615.pdf

Vireillä olevat kaavatyöt kartalla | Kaavoitusyksikkö
Tampereen kaupunki
© kaupunkiympariston suunnittelu, asemakaavoitus