Kaava 8769

07/12/2022 kello 06:35:57

Dokumentit


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
8769_o_a_s_20190926.pdf
8769_o_a_s_tark_20191202.pdf

Luonnosvaiheen dokumentit
8769_luonnos_kaava_20191202.pdf
8769_raitiotiekadun_yleissuunnitelma_osa1.pdf
8769_raitiotiekadun_yleissuunnitelma_osa2.pdf
8769_seurantalomake_20191202.pdf
8769_viranomaisneuvottelu_muistio_20191025.pdf
8769_yleisotilaisuus_muistio_20191009.pdf

Ehdotusvaiheen dokumentit
8769_ehdotus_kaava_20200331.pdf
8769_jarvikaupunki_leikkaus.pdf
8769_raitiotien_katusuunnitelma_osa1.pdf
8769_raitiotien_katusuunnitelma_osa2.pdf
8769_raitiotien_katusuunnitelma_osa3.pdf
8769_seurantalomake_20200331.pdf
8769_valmistelu_palaute_ja_vastineraportti_20200323.pdf
8769_viranomaisneuvottelu_muistio_20191025.pdf
8769_yleisotilaisuus_muistio_20191009.pdf

Selvitysaineisto
8769_arkeol_kartoitus_polkkylannniemi.pdf
8769_arkeologinen_vedenalaisinventointi.pdf
8769_kulttuuriymparisto_arkeologia_201910290.pdf
8769_runkomelu_ja_tarinaselvitys.pdf

Hyväksytyt
8769_havainneaineisto.pdf
8769_kaava_20200615.pdf
8769_kaavakuvaus_20200615.pdf

Vireillä olevat kaavatyöt kartalla | Kaavoitusyksikkö
Tampereen kaupunki
© kaupunkiympariston suunnittelu, asemakaavoitus