Kaava 8755

06/02/2023 kello 20:27:16

Dokumentit


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
8755_aloitus_kilpailuvaiheen_palaute_vastineraportti_2022.pdf
8755_o_a_s_190221.pdf
8755_o_a_s_tark_221124.pdf
8755_yleisotilaisuuden_esitys_190307.pdf

Luonnosvaiheen dokumentit
8755_luonnos_kaava_20221124.pdf
8755_luonnos_kaavakuvaus_20221124.pdf
8755_luonnos_rakentamistapaohje_asuinkorttelit_2022.pdf
8755_luonnos_rakentamistapaohje_yleiset_alueet_2022.pdf
8755_luonnos_seurantalomake_20221124.pdf
viinikanlahti_arvostelupoytakirja_20200417.pdf
viinikanlahti_kilpailuohjelma_1_vaihe.pdf
viinikanlahti_kilpailuohjelma_2_vaihe.pdf
viinikanlahti_kooste_kilpailutoista.pdf

Selvitysaineisto
8755_arkeologinen_vedenalaisinventointi_20190829.pdf
8755_arkkitehtuurin_tarkastelut_2022.pdf
8755_energiaselvitys_2022.pdf
8755_geotekninen_rakennettavuus_ja_vesirakentaminen_2022.pdf
8755_hatanpaan_puhdistamon_liiikennetarkastelu_2019.pdf
8755_hulevesien_hallintasuunnitelma_2022.pdf
8755_ilmanlaatuselvitys_2022.pdf
8755_jalankulku_pyoraily_sillat_teknistaloudellinen_vaihtoehtotarkastelu_2022.pdf
8755_julkisten_ulkotilojen_yleissuunnitelma_2022.pdf
8755_kaupunkiympariston_yleissuunnitelma_2022.pdf
8755_kortteleiden_vihersuunnitelma_2022.pdf
8755_kunnallistekninen_yleissuunnitelma_2022.pdf
8755_lepakkoselvitys_2018.pdf
8755_liikenteen_ja_katujen_yleissuunnitelma_2022.pdf
8755_linnustoselvitys_2019.pdf
8755_meluselvitys_2022.pdf
8755_pilaantuneen_maa_alueen_kunnostuksen_yleissuunnitelma_2022.pdf
8755_raitiotien_yhteensovitus_hatanpaan_valtatiella_2021.pdf
8755_rakennetun_ympariston_selvitys_2019.pdf
8755_rakentamisen_ilmasto_ja_puurakentamislaskelma_2022.pdf
8755_saukkoselvitys_2022.pdf
8755_sedimentin_haittaaineiden_paivitetty_ymparistoriskinarvio_2022.pdf
8755_tarinaselvitys_2022.pdf
8755_tuulisuusselvitys_2022.pdf
8755_vaikutusten_arviointi_kaavaluonnos_2022.pdf
8755_vak_riskinarvio_2022.pdf
8755_vesikasvikartoitus_2021.pdf
8755_virtausolosuhteiden_ja_pohjadynamiikan_mallinnus_2022.pdf
8755_yhdyskuntarakenteellisen_vaikutusalueen_tarkastelu_2022.pdf

Vireillä olevat kaavatyöt kartalla | Kaavoitusyksikkö
Tampereen kaupunki
© kaupunkiympariston suunnittelu, asemakaavoitus