Kaava 8703

07/12/2022 kello 05:00:30

Dokumentit


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
8703_o_a_s_20190207.pdf
8703_o_a_s_tark_20190401.pdf
8703_palaute_ja_vastineraportti.pdf
8703_viranomaisneuvottelu.pdf

Selvitysaineisto
8703_hulevesiselvitys_vesihuolto.pdf
8703_luontoselvitys_polkkylanniemi.pdf
8703_meluvaikutusten_arviointi.pdf
8703_pilaantuneet_maa-ainekset.pdf
8703_polkkylanniemi_arkeol_kartoitus_20190524.pdf
8703_rantatie_katujarjestelypiirustus1.pdf
8703_rantatie_katujarjestelypiirustus2.pdf
8703_rantatie_katujarjestelypiirustus3.pdf
8703_rantatie_yritysvaikutusten_arviointi.pdf
8703_runkomelu-ja_tarinaselvitys.pdf

Hyväksytyt
8703_kaava_20190625.pdf
8703_kaavakuvaus_20190625.pdf

Vireillä olevat kaavatyöt kartalla | Kaavoitusyksikkö
Tampereen kaupunki
© kaupunkiympariston suunnittelu, asemakaavoitus