Kaava 8678

02/12/2023 kello 21:12:18

Dokumentit


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
8678_o_a_s_20180125.pdf

Luonnosvaiheen dokumentit
8678_luonnos_kaava_180507.pdf
8678_luonnos_kaavakuvaus.pdf
8678_rakentamistapaohje.pdf
8678_seurantalomake.pdf
8678_tavoiteliikenneverkko_20180509.pdf
8678_viitesuunnitelmat.pdf

Ehdotusvaiheen dokumentit
8678_ehdotus_havainneaineisto_tark_20230926.pdf
8678_ehdotus_havainnekuva_aineisto_20181211.pdf
8678_ehdotus_kaava_20181211.pdf
8678_ehdotus_kaava_tark_20230926.pdf
8678_ehdotus_kaavakuvaus_20181211.pdf
8678_ehdotus_kaavakuvaus_tark_20230926.pdf
8678_ehdotus_katusuunnitelma_20230911.pdf
8678_ehdotus_rakentamistapaohje_tark_20230926.pdf
8678_ehdotus_seurantalomake_20181211.pdf
8678_ehdotus_seurantalomake_tark_20230926.pdf
8678_kadut_yleissuunnitelma.pdf
8678_palaute_ja_vastineraportti.pdf
8678_rakentamistapaohje_20181211.pdf

Selvitysaineisto
8678_hulevesiselvitys_liitteineen.pdf
8678_liikenteen_toimivuustarkastelut_180508.pdf
8678_liito-oravatilanne_20230615.pdf
8678_meluselvitys_180419.pdf
8678_tarkistettu_meluselvitys_20230908.pdf

Vireillä olevat kaavatyöt kartalla | Kaavoitusyksikkö
Tampereen kaupunki
© kaupunkiympariston suunnittelu, asemakaavoitus