Kaava 8663

27/09/2023 kello 00:24:55

Dokumentit


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
8663_o_a_s_20181115_.pdf
8663_o_a_s_210111.pdf

Luonnosvaiheen dokumentit
8663_luonnos_kaava_20181115.pdf
8663_luonnos_kaava_poistettava_20181115.pdf
8663_luonnos_kaavakuvaus_181115.pdf
8663_rakentamistapaohje_luonnos_20181115.pdf
8663_seurantalomake.pdf
8663_viitesuunnitelma_20181115.pdf

Ehdotusvaiheen dokumentit
8663_ehdotus_kaava_poistettava_20210126.pdf
8663_ehdotus_kaava_tarkistettu_20211102.pdf
8663_ehdotus_kaavakuvaus_tarkistettu_20211102.pdf
8663_seurantalomake_20210111.pdf
8663_seurantalomake_tark_20211102.pdf
8663_viitesuunnitelma_20211011.pdf

Selvitysaineisto
8663_arkeologinen_vedenalaisinventointi.pdf
8663_eliosto_ja_biotooppiselvitys.pdf
8663_hulevesiselvitys.pdf
8663_kaavatalousselvitys.pdf
8663_kivirakenteiden_dokumentointi_2018.pdf
8663_kunnallistekninen_selvitys.pdf
8663_lepakkoselvitys_2018.pdf
8663_liikenneselvitys.pdf
8663_maaperan_haitta-ainetutkimus.pdf
8663_massatalousselvitys.pdf
8663_meluselvitys_2018.pdf
8663_palaute_ja_vastineraportti.pdf
8663_pysakointiselvitys.pdf
8663_rakennettavuusselvitys.pdf
8663_rakennusinventointi_050418.pdf
8663_tarina_ja_runkomeluselvitys.pdf
8663_vesiliikenneselvitys.pdf
8663_ympariston_yleissuunnitelma.pdf

Hyväksytyt
8663_kaava_20220411.pdf
8663_kaavakuvaus_20220411.pdf
8663_poistettava_asemakaava_20220411.pdf
8663_viitesuunnitelma_20220411.pdf

Vireillä olevat kaavatyöt kartalla | Kaavoitusyksikkö
Tampereen kaupunki
© kaupunkiympariston suunnittelu, asemakaavoitus