Kaava 8628

25/02/2024 kello 13:58:58

Dokumentit


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
8628_o_a_s_20201126.pdf
8628_o_a_s_palaute_yhteenveto_20210308.pdf
8628_o_a_s_tark_20221114.pdf
8628_valmisteluaineistoa_20201126.pdf

Luonnosvaiheen dokumentit
8628_luonnos_havainne_20221117.pdf
8628_luonnos_kaava_20221117.pdf
8628_luonnos_kaavakuvaus_20221117.pdf
8628_luonnos_seurantalomake_20221117.pdf
8628_peltolammi_rakentamistapaohje_20221117.pdf

Ehdotusvaiheen dokumentit
8628_ehdotus_havainne_20231205.pdf
8628_ehdotus_kaava_20231205.pdf
8628_ehdotus_kaavakuvaus_20231205.pdf
8628_ehdotus_rakentamistapaohje_20231205.pdf
8628_ehdotus_seurantalomake_20231205.pdf
8628_o_a_s_palauteraportti_20210308_tark_20231205.pdf
8628_o_a_s_tark_20231205.pdf
8628_poistettava_kaava_20230512.pdf
8628_valmistelu_palauteraportti_20231205.pdf
8628_viitesuunnitelma_20231205.pdf
8628_viitesuunnitelma_koulu_paivakoti_20231205.pdf
8628_viranomaiskommentit.pdf

Selvitysaineisto
8628_eliosto_biotooppiselvitys_20200625.pdf
8628_hulevesi_yleissuunnitelma_20221021.pdf
8628_hulevesi_yleissuunnitelma_20231115.pdf
8628_ilmanlaatuselvitys_18062021.pdf
8628_kadut_raitiotietarkastelu_20220629.pdf
8628_kadut_yleissuunnitelma_20221021.pdf
8628_lahokaviosammalselvitys_20210527.pdf
8628_lepakkoselvitys_20211013.pdf
8628_liikenne_pyoraily_paavayla_vaihtoehtovertailu_20210423.pdf
8628_liikenne_toimivuustarkastelut_20210616.pdf
8628_liikennetarkastelu_kadut_yleissuunnitelma_20231115.pdf
8628_liikenneverkko_poikkileikkausvaihtoehdot_20210624.pdf
8628_liito_oravaselvitys_20231027.pdf
8628_materiaalikoordinointi_paastotarkastelu_20220803.pdf
8628_meluselvitys_20210928.pdf
8628_meluselvitys_20231121.pdf
8628_pilaantunut_maapera_kunnostus_yleissuunnitelma_20231106.pdf
8628_pima_20210816.pdf
8628_rakennettavuusselvitys_20221021.pdf
8628_rakennushistoriaselvitys_20210903.pdf
8628_vesihuolto_yleissuunnitelma_20221021.pdf
8628_vesihuolto_yleissuunnitelma_20231115.pdf
8628_viheralueet_yleissuunnitelma_20221021.pdf
8628_viheralueet_yleissuunnitelma_20231117.pdf
8628_viherkerroin_20231121.pdf
8628_viherkerroin_pihasuunnitelmat_20221021.pdf
8628_viherverkko_maisema_20210618.pdf
8628_viitesuunnitelma_20231121.pdf
8628_viitesuunnitelma_20231205.pdf
8628_viitesuunnitelma_koulu_paivakoti_20231124.pdf
8628_viitesuunnitelma_koulu_paivakoti_20231205.pdf
peltolammi_lakalaiva_yleissuunnitelma_2019.pdf
peltolammi_yleissuunnitelma_2010.pdf
tampereen_1960_ja_1970_luvun_asuinalueiden_inventointi_ja_arvottaminen_2010.pdf

Vireillä olevat kaavatyöt kartalla | Kaavoitusyksikkö
Tampereen kaupunki
© kaupunkiympariston suunnittelu, asemakaavoitus