Kaava 8587

30/05/2023 kello 11:11:30

Dokumentit


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
8587_o_a_s_180614.pdf
8587_o_a_s_tark_20190902.pdf
8587_o_a_s_tark_20190902_tark_20191125.pdf
8587_palaute_ja_vastineraportti_20190902.pdf

Selvitysaineisto
8587_arkeologinen_inventointi_2014.pdf
8587_ehdotus_alikulkutarkastelu_pysakointialue_20200505.pdf
8587_ehdotus_ekotehokkuusraportti_20191202.pdf
8587_ehdotus_hulevesiselvitys_tark_20200512.pdf
8587_ehdotus_hulevesisuunnitelma_20191118.pdf
8587_ehdotus_kaavatalous_infrakustannukset_20191203.pdf
8587_ehdotus_kaavatalous_ja_infrakustannukset_tark_20200616.pdf
8587_ehdotus_kadut_yleissuunnitelma_asemapiirustus_tark_20200518.pdf
8587_ehdotus_katujen_yleissuunnitelma_20191118.pdf
8587_ehdotus_lahdesjarvenkuja_esirakentamisselvitys_20200518.pdf
8587_ehdotus_liikenneselvitys_20191203.pdf
8587_ehdotus_liikenneselvitys_tark_20200513.pdf
8587_ehdotus_materiaalitaseselvitys_20191202.pdf
8587_ehdotus_materiaalitaseselvitys_koottuna_tark_20200616.pdf
8587_ehdotus_meluselvitys_20191118.pdf
8587_ehdotus_vesihuoltosuunnitelma_20191125.pdf
8587_ehdotus_vesihuoltosuunnitelma_tark_20200518.pdf
8587_ehdotus_viheralueiden_yleissuunnitelma_20191204.pdf
8587_ehdotus_viheralueiden_yleissuunnitelma_tark_20200518.pdf
8587_kasvisto_liito_oravaselvitys_20190821.pdf
8587_lepakkoselvitys_2014.pdf
8587_lepakkoselvitys_20181003.pdf
8587_maajakiviainesselvitys_20191101.pdf
8587_pesimalinnustoselvitys_20190823.pdf
8587_raitiotie_suunnitelma_20161230.pdf
8587_raitiotieselvitys_20181204.pdf
8587_rakennettavuusselvitys_2019.pdf
8587_sustainability_studio_yhteenveto_2014.pdf

Hyväksytyt
8587_havainne_20210614.pdf
8587_kaava_a_20210614.pdf
8587_kaava_b_20210614.pdf
8587_kaavakuvaus_20210614.pdf
8587_rakentamistapaohjeet_20210614.pdf

Vireillä olevat kaavatyöt kartalla | Kaavoitusyksikkö
Tampereen kaupunki
© kaupunkiympariston suunnittelu, asemakaavoitus