Kaava 8587

07/07/2022 kello 17:00:02

Dokumentit


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
8587_o_a_s_180614.pdf
8587_o_a_s_tark_20190902.pdf
8587_o_a_s_tark_20190902_tark_20191125.pdf
8587_palaute_ja_vastineraportti_20190902.pdf

Luonnosvaiheen dokumentit
8587_luonnos_kaava_20190905.pdf
8587_luonnos_kaavakuvaus_20190905.pdf
8587_luonnos_poistettava_20190905.pdf
8587_luonnos_rakentamistapaohje_20190905.pdf
8587_luonnos_seurantalomake_20190905.pdf
8587_luonnos_viitesuunnitelma_20190828.pdf
8587_osallistumis_ja_arviointisuunnitelma_tark_20190905.pdf
8587_palaute_ja_vastineraportti_20190905.pdf

Ehdotusvaiheen dokumentit
8587_ehdotus_havainne_tark_yla20200623.pdf
8587_ehdotus_havainnekuva_20191210.pdf
8587_ehdotus_kaava_a_20191210.pdf
8587_ehdotus_kaava_a_tark_yla20200623.pdf
8587_ehdotus_kaava_b_20191210.pdf
8587_ehdotus_kaava_b_tark_yla20200623.pdf
8587_ehdotus_kaavakuvaus_20191203.pdf
8587_ehdotus_kaavakuvaus_tark_yla20200623.pdf
8587_ehdotus_kaupungin_vastine_muistutuksiin_ja_lausuntoihin_20200623.pdf
8587_ehdotus_poistettava_kaava_20191210.pdf
8587_ehdotus_rakentamistapaohje_20191210.pdf
8587_ehdotus_rakentamistapaohje_akr_tark_yla20200623.pdf
8587_ehdotus_rakentamistapaohje_ao_ap_tark_yla20200623.pdf
8587_ehdotus_rakentamistapaohje_y_tark_yla20200623.pdf
8587_ehdotus_seurantalomake_20191210.pdf
8587_ehdotus_viitesuunnitelma_20191202.pdf
8587_ehdotus_viitesuunnitelma_tark_yla20200623.pdf
8587_o_a_s_tark_20190902_tark_20191125.pdf
8587_palaute_ja_vastineraportti_o_a_s_luonnos_20191119.pdf
8587_seurantalomake_tark_yla20200623.pdf

Selvitysaineisto
8587_arkeologinen_inventointi_2014.pdf
8587_ehdotus_alikulkutarkastelu_pysakointialue_20200505.pdf
8587_ehdotus_ekotehokkuusraportti_20191202.pdf
8587_ehdotus_hulevesiselvitys_tark_20200512.pdf
8587_ehdotus_hulevesisuunnitelma_20191118.pdf
8587_ehdotus_kaavatalous_infrakustannukset_20191203.pdf
8587_ehdotus_kaavatalous_ja_infrakustannukset_tark_20200616.pdf
8587_ehdotus_kadut_yleissuunnitelma_asemapiirustus_tark_20200518.pdf
8587_ehdotus_katujen_yleissuunnitelma_20191118.pdf
8587_ehdotus_lahdesjarvenkuja_esirakentamisselvitys_20200518.pdf
8587_ehdotus_liikenneselvitys_20191203.pdf
8587_ehdotus_liikenneselvitys_tark_20200513.pdf
8587_ehdotus_materiaalitaseselvitys_20191202.pdf
8587_ehdotus_materiaalitaseselvitys_koottuna_tark_20200616.pdf
8587_ehdotus_meluselvitys_20191118.pdf
8587_ehdotus_vesihuoltosuunnitelma_20191125.pdf
8587_ehdotus_vesihuoltosuunnitelma_tark_20200518.pdf
8587_ehdotus_viheralueiden_yleissuunnitelma_20191204.pdf
8587_ehdotus_viheralueiden_yleissuunnitelma_tark_20200518.pdf
8587_kasvisto_liito_oravaselvitys_20190821.pdf
8587_lepakkoselvitys_2014.pdf
8587_lepakkoselvitys_20181003.pdf
8587_maajakiviainesselvitys_20191101.pdf
8587_pesimalinnustoselvitys_20190823.pdf
8587_raitiotie_suunnitelma_20161230.pdf
8587_raitiotieselvitys_20181204.pdf
8587_rakennettavuusselvitys_2019.pdf
8587_sustainability_studio_yhteenveto_2014.pdf

Palautelomake

Tällä lomakkeella voit lähettää palautetta tai kysyä lisätietoja kaavasta 8587

8587 asemakaava palaute/kysymys :

Nimi

Sähköposti


Vireillä olevat kaavatyöt kartalla | Kaavoitusyksikkö
Tampereen kaupunki
© kaupunkiympariston suunnittelu, asemakaavoitus