Kaava 8585

27/09/2023 kello 12:12:38

Dokumentit


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
8585_o_a_s_tark_20190423.pdf

Selvitysaineisto
8585_eliosto-_ja_biotooppiselvitys_2018.pdf
8585_historiatarkastelu_2016.pdf
8585_hulevesiraportti_2019.pdf
8585_ilmanlaatuselvitys_2017_enwinoy.pdf
8585_liikennevaikutukset_2016_02_15.pdf
8585_liittymajarjestelytarkastelu_2018.pdf
8585_maanomistajien_viitesuunnittelukonsepti20151202.pdf
8585_maaperan_ja_pohjaveden_haitta-ainetutkimus_2016-2017.pdf
8585_meluraportti_20191106.pdf
8585_meluselvitysluonnos_2017-2018.pdf
8585_muinaisjaannosinventointi_v2_2016.pdf
8585_nauhatehdas_lahtokohta_aineisto.pdf
8585_rakennettavuusselvitys_2016.pdf
8585_selvitys_kaavataloudesta_ve3_2019.pdf
8585_tarinaselvitys.pdf

Hyväksytyt
8585_kaava_20210517.pdf
8585_kaavakuvaus_20210517.pdf
8585_poistettavakaava_20210517.pdf
8585_rakentamistapaohje_20210517.pdf
8585_seurantalomake_20210517.pdf
8585_viitesuunnitelma_20210517.pdf

Vireillä olevat kaavatyöt kartalla | Kaavoitusyksikkö
Tampereen kaupunki
© kaupunkiympariston suunnittelu, asemakaavoitus